Υπαπαντή Κουλλιά

"Στόχος της πολιτικής πρέπει να είναι ο άνθρωπος"

‘Αγαπητοί συμπατριώτες

Είναι γνωστές οι ελλείψεις , οι παθογένειες και τα τρωτά σημεία της αυτοδιοίκησης.

Τελευταία μάλιστα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και αποτελεί μόνιμο αντικείμενο στοχοποίησης. Η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση του νόμου ‘Κλεισθένης 1’ , σίγουρα...