υπηρεσίες προβολής

Προσφορές προδίδουν υπερτιμήσεις

Με οικονομική προσφορά που “αγγίζει” μόλις το μισό του ποσού των οικονομικών εκτιμήσεων της Δημοτικής Αρχής για τις υπηρεσίες web marketing του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος στην Οικονομική Επιτροπή, εξέλιξη που προδίδει αφενός την υπερτίμηση του “έργου” στην οποία...

Παραμένουν οι υποψίες

Περί διαδικασίας που δεν προδίδει διαφάνεια και αποτρέπει την ανάδειξη του καλύτερου ποιοτικά αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών web marketing για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης μίλησε εκ νέου η μείζων μειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, κατά τη συζήτηση της έγκρισης των όρων του σχετικού...