υπηρεσίες τηλεοπτικής κάλυψης

Επιχορήγηση μόνιμων κατοίκων σε υπηρεσίες τηλεοπτικής κάλυψης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) ανακοινώνει την έναρξη τις υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

...