υπουργική απόφαση

Τα πέντε κριτήρια της «διάσωσης»

Ο τρόπος εισαγωγής στο δημόσιο, οι τίτλοι σπουδών, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η υπηρεσιακή αξιολόγηση, αλλά και οι ενδεχόμενες πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε υπαλλήλους στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, είναι τα πέντε βασικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων που στο εξής...