οικονομία

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε.

Στο επίκεντρο της έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2017 βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και του κοινωνικού κόστους που προκαλεί η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και της υπερφορολόγησης....

Ανακάμπτει η ελληνική οικονομία

Η ανάλυση της πορείας της ελληνικής οικονομίας παρουσιάστηκε στην τριμηνιαία έκθεση για το 2016, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην οποία υπάρχει ενώ υπάρχει η παραδοχή της σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, προβλέπεται ότι για το τρέχον έτος θα υπάρξει...