παράκτιες περιφέρειες

Ομιλητής σε Συνδιάσκεψη των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης ο Ν. Χρυσόγελος

Τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική συνοχή, το ρόλο των περιφερειών τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, τη θαλάσσια στρατηγική, την πολιτική για την αλιεία, την ανανεώσιμη ενέργεια και την αναζωογόνηση των ναυπηγείων μέσω της πράσινης στροφής τους παρουσίασε ο...