Εκστρατεία crowdfunding για τη βελτίωση, ανάδειξη και προώθηση του δικτύου μονοπατιών αλλά και για δημιουργία προσβάσιμης από όλους οδού σύνδεσης του λιμένα με τη Χώρα Φολεγάνδρου

Συνεργασία και συμμετοχή για την ανάπτυξη

  • Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 - 06:18

Εκστρατεία χρηματοδότησης, μέσω δωρεών και χορηγιών, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα προώθησης του περιπατητικού τουρισμού στη Φολέγανδρο, έχει ξεκινήσει ο Δήμος Φολεγάνδρου, με την συνεργασία και συμβολή του Δικτύου Δάφνη.

Την εκπόνηση προμελέτης, για την ανάδειξη, βελτίωση και επιμήκυνση του δικτύου μονοπατιών στο νησί της Φολεγάνδρου, καθώς και για τη δημιουργία προσβάσιμου από όλους πεζόδρομου, που θα συνδέει το λιμάνι του νησιού με τη Χώρα, ανέλαβε και παρουσίασε σε δημοτική αίθουσα, η ομάδα του Δικτύου Δάφνη, αποσπώντας τα θετικότερα σχόλια από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του νησιού.

Το εγχείρημα αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσα από δωρεές φίλων της Φολεγάνδρου, δεδομένου, ότι έχει ήδη αναρτηθεί με πλήρη ανάλυση των παρεμβάσεων και της φιλοσοφίας των έργων, σε ειδική πλατφόρμα δωρεών (crowdfunding).

Άμεση ανταπόκριση των κατοίκων

Η ενημέρωση σχετικά με το σχετικό σχέδιο, πραγματοποιήθηκε στο νησί και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Δήμου Φολεγάνδρου, σε πολύ θετικό κλίμα, όπου παρουσιάστηκε η εκστρατεία crowdfunding για την ανάδειξη των μονοπατιών του νησιού, αλλά και την διαμόρφωση πεζόδρομου μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ, ο οποίος θα ενώνει το λιμάνι με τη Χώρα.

Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους πολίτες και εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν θετικότατα, ενθαρρυντικά σχόλια, καθώς και έκδηλο ενδιαφέρον για άμεση ανταπόκριση, αλλά και συλλογική δράση.

Το επόμενο δε πρωί η ομάδα του Δικτύου Δάφνη βρέθηκε στο πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων, προκειμένου να γίνει καταγραφή πληροφοριών και λήψη οπτικοακουστικού υλικού για την καμπάνια, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σύντομα.

Προσβάσιμη και φιλική διαδρομή

Ένα από τα έργα, στα οποία αφορά η νέα εκστρατεία χρηματοδότησης για τη Φολέγανδρο, είναι η κατασκευή πεζόδρομου μήκους τριών χιλιομέτρων παραπλεύρως της οδού σύνδεσης Καραβοστάση- Χώρας.

Σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση της ομάδας του Δικτύου Δάφνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο πέρα από την ασφαλή κίνηση των πεζών θα έχει και τις κατάλληλες προδιαγραφές για την κίνηση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, γονέων με καροτσάκια, κλπ), θα ενισχύσει την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού τοπίου καθώς επίσης θα συμβάλλει και στην προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου.

Επιπλέον, κατά μήκος της διαδρομής προβλέπεται να υπάρχουν χώροι στάσης με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και ενημερωτικές πινακίδες, σε σχέση με τις δυνατότητες κίνησης των πεζών συνολικά στο νησί, τη γεωμορφολογία, το φυσικό τοπίο, το ανθρωπογενές τοπίο (τέχνη της ξερολιθιάς, καλλιέργεια σε “πεζούλες”), τα τοπικά προϊόντα, καθώς επίσης και το Οικομουσείο.

Δυνατότητες επέκτασης του περιπατητικού δικτύου

Το δεύτερο υποέργο της εκστρατείας χρηματοδότησης στη Φολέγανδρο αφορά στα μονοπάτια του νησιού. Όπως τονίζει η ομάδα του Δικτύου Δάφνη, από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νησί, διαπιστώθηκε, ότι η σήμανση του υφιστάμενου δικτύου παρουσιάζει ελλείψεις, δυσλειτουργίες, ενώ χρήζει συντήρησης. Επιπλέον του σηματοδοτημένου δικτύου περίπου 25 χιλιομέτρων, στο νησί καταγράφονται και άλλα μονοπάτια, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ενδιαφέρουσες ειδικές πεζοπορικές διαδρομές περιβαλλοντικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αυξάνοντας έτσι το μήκος του σηματοδοτημένου δικτύου ακόμα και στα 50 χιλιόμετρα.

Στο πλαίσιο μίας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και με ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, εκ μέρους του Δικτύου Δάφνη επισημαίνεται, πως η ανάπτυξη ενός νέου πεζοπορικού δικτύου αποτελεί μία οριζόντια υποδομή, η οποία θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία του νησιού.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, Δήμος Φολεγάνδρου και Δίκτυο Δάφνη, καλούν όλους τους κατοίκους, αλλά και τους φίλους της Φολεγάνδρου να στηρίξουν την “Εκστρατεία Χρηματοδότησης Έργων Προώθησης του Περπατήματος”, συμμετέχοντας αρχικά στην ομάδα του Facebook “Folegandros Routes Crowdfunding”, που δημιουργήθηκε προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, σχετικά με επόμενες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες συμβολής στο εγχείρημα, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας.