Πρόσληψη προσωπικού στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

  • Πέμπτη, 17 Μαΐου, 2018 - 06:21

Την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου, ανακοινώνει ο Λιμενάρχος Σύρου, Ιωάννης Βαμβακούσης.

Τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Σχετικά αρχεία: