Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου

  • Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου, 2019 - 13:17

Ευχές προς τα μέλη, αποστέλλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου.

Πιο συγκεκριμένα:

“Προς τα μέλη του συνδέσμου, τους συνεργάτες και τους φίλους του, και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, ευχόμαστε από καρδιάς, ευτυχισμένο το 2019. Αυτή τη χρονιά, η φλόγα της αγάπης να καίει για να ζεσταίνει και να μαλακώνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων”.

Η επιστολή υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τον Πρόεδρο Ισίδωρο Γ. Σαλάχα, τη Γ.Γ. Μαρία-Λουίζα Γ. Ρούσσου, τα μέλη Μαρία Φ. Βουτσίνου, Μιχαήλ Α. Βουτσίνο, Λεονάρδο Ι. Παλαιολόγο, Νικόλαο Ι. Ρούσσο και Πέτρο Β. Ρούσσο

Συνημμένο, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συνδέσμου για το έτος 2019.