Ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης των πινακίδων, με τα ονόματα των οδών, που πρότεινε η Τοπική Κοινότητα Γαλησσά

Αποκτούν όνομα οι οδοί του Γαλησσά

  • Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, 2019 - 06:13

Από τις 09/01/2019 η Υπηρεσία Μικρών Έργων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υλοποιεί μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά, την υπ’ αριθ. 22/26/10/2014, η οποία γνωμοδότησε θετικά για την ονοματοθεσιών των δρόμων του οικισμού του Γαλησσά.

Η απόφαση υλοποιείται με καθυστέρηση, εξαιτίας της δαιδαλώδους διαδικασίας εγκρίσεων από συναρμόδια όργανα, κυρίως της κεντρικής κρατικής διοίκησης.

Μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου θα έχουν τοποθετηθεί 125 πινακίδες 32 ονομάτων και θα καλύψουν 100% των οδών του Γαλησσά και του Δανακού. Η ενέργεια αυτή γίνεται για ιστορικούς, αλλά και για πρακτικούς λόγους.
Από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά τονίζεται, ότι κάθε όνομα που επιλέχθηκε είχε άμεση ή έμμεση σχέση με το χωριό και την ιστορία του.

Η ονοματοδοσία ιεραρχήθηκε ως έξης:
Οδοί που διέρχονται ή καταλήγουν σε εκκλησιές και εξωκλήσια θα ονομαστούν με το όνομα της εκκλησίας.
Θύματα πολέμου, Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης περιόδων 1912 – 1922, 1940 – 1941 καθώς και 1949 όπως αναγράφονται στο μνημείο Ηρώων της Ιεράς Καρδίας του Ιησού.
Ονόματα δυο καλλιτεχνών με καταγωγή από τον Γαλησσά.

Αρχαία ονόματα όπως αναγράφονται σε βιβλιογραφία του Δασκάλου – Καθηγητή Μάρκου Κ. Φρερη ‘’Ο Γαλησσας της Σύρου’’ 1984, του Τιμολέοντος Αμπελα ‘’Ιστορία της Νήσου Σύρου’’ 1874, του Στέφανου Κλών ‘’Επιγραφαι της Νήσου Σύρου’’ 1875, του Χρηστού Τσουντα ‘’Κυκλαδικά’’ καθώς και του Ανδρέα Φραγκιδη ‘’Ιστορία της Νήσου Σύρου’’ 1975.

Ιστορικά ονόματα τα οποία συνέβαλαν στην ανάδειξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης αλλά και της ιστορίας του Γαλησσά και κατ επέκταση της Σύρου.

Εκκλησίες

Οδός Ιεράς Καρδίας του Ιησού
Οδός Αγίου Μάμα
Οδός Αγίας Πακού
Οδός Αγίου Στέφανου
Οδός Αγίας Θηρεσίας

Θύματα Πολέμου

Οδός Ελευθέριου Ν. Καπελλα
Οδός Ιωσήφ Μ. Βουτσίνου
Οδός Νικολάου Μ. Βουτσίνου
Οδός Κωνσταντίνου Π. Βλάμη
Οδός Ισιδώρου Τζ. Βουτσινου
Οδός Μιχαήλ Ι. Βουτσινου
Οδός Ζαννε Ν. Καρνερη
Οδός Αντωνίου Ι. Ξανθάκη
Οδός Γεωργίου Π. Ρούσσου
Οδός Μάρκου Ζ. Ρούσσου
Οδός Πέτρου Α. Ρούσσου
Οδός Ιωάννη Γ. Φρέρη
Οδός Ισιδώρου Δ. Φρέρη
Οδός Γεωργίου Α. Παλαιολόγου
Ονόματα Καλλιτεχνών
Οδός Μουσικοσυνθέτη Νικολάου Δαλέζιου
Οδός Μουσικοσυνθέτη Μάρκου Βαμβακάρη

Αρχαία Ονόματα

Οδός Πρινεύς Σύριου Γαλήσσιου
Οδός Βασιλέως των Συρίων Κτησία
Οδός Εύμαιου Χοιροβοσκού
Οδός Ομήρου
Ιστορικά Ονόματα
Οδός Επισκόπου Αντωνίου – Γρηγορίου Βουτσίνου
Οδός Ιστορικού Τιμολέοντος Αμπελά
Οδός Αρχαιολόγου Χρήστου Τσούντα
Οδός Αρχαιολόγου Francois Aron
Οδός Γραμματοδιδάσκαλου Δον Φραγκίσκου Μαραγκού
Οδός Πέτρου Ράλλη (Περιφερειακή οδός που ονομάστηκε το 1934)
Οδός Λουκά Βουτσίνου

Η Τοπική Κοινότητα Γαλησσά ευχαριστει όλες τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες για την συμβολή τους σε αυτό το εγχείρημα και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αλέξη Αθανασίου για την καθοριστική συμβολή του στην προμήθεια των πινακίδων.