Εργασίες εταιρείας κινητής τηλεφωνίας κατά μήκος μεγάλου τμήματος οδοστρώματος στην περιοχή του Γαλησσά

Αυξημένα αντανακλαστικά τις βραδινές ώρες

  • Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2016 - 06:10

Αυξημένη προσοχή εκ μέρους των οδηγών οχημάτων και δικύκλων απαιτείται κατά τη διέλευσή τους από τμήμα του οδικού δικτύου που οδηγεί προς τον Γαλησσά κυρίως δε τις βραδινές ώρες, καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες υλοποιούνται επί του οδοστρώματος κατόπιν εντολής της σε εργολάβο.

Η βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, καθιστά απαραίτητη την πραγματοποίηση μικρής εργολαβίας που σύμφωνα με πληροφορίες σχετίζεται με την εγκατάσταση οπτικών ινών. Οι απαραίτητες παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος και συγκεκριμένα στη μία πλευρά του οδικού δικτύου, αν και έχουν οριοθετηθεί, με τον ανάδοχο να έχει λάβει όλα τα μέτρα αποφυγής πρόκλησης κάποιου ατυχήματος τοποθετώντας την κατάλληλη σήμανση, ωστόσο, ο κίνδυνος για τους οδηγούς δεν παύει να ελλοχεύει καθώς τις βραδινές ώρες, ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, προκειμένου να γίνονται αντιληπτά εγκαίρως τα όποια εμπόδια.

Φρόνιμο θα ήταν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών όλοι όσοι διέρχονται από το τμήμα επί του οποίου γίνονται οι εργασίες, να δείχνουν αυξημένη προσοχή ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα.