Δωρεάν τοκετός από τον μαιευτήρα Στέφανο Χανδακά

Για μία ακόμη χρονιά, ο διακεκριμένος επιστήμονας Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας/ Ενδοσκοπικός Χειρουργός / Γυναικολόγος, Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Princess Royal University Hospital, London, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λέκτορας Imperial College London, είναι Χορηγός του ετήσιου προγράμματος μητρότητας «ΝΑΣΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ» εις μνήμη του πατέρα του, επίσης, διακεκριμένου Συριανού επιστήμονα.

Στη χορηγία συμπεριλαμβάνονται η δωρεάν παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και όλα τα έξοδα τοκετού, φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Ροταριανός Όμιλος Ερμουπόλεως. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν άπορες μητέρες που έχουν γεννηθεί και κατοικούν στη Σύρο.

Τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση συμμετοχής θα σταλούν έως τις 14 /11/2014 προς το Ροταριανό Όμιλο Ερμουπόλεως (Τ.Θ. 42 84100 ΣΥΡΟΣ).

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β) το τελευταίο Αντίγραφο Ε 9

γ) φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης και

δ) τηλέφωνα επικοινωνίας

Το όνομα της κυρίας που θα επιλεγεί θα δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο στις 18/11/2014.