Δημιουργία Σχολής Γονέων στην Κέα

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να λειτουργήσει Σχολή Γονέων στην Κέα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας και με τη στήριξη του Δήμου Κέας που θα παρέχει το χώρο για τα μαθήματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών κάθε εθνικότητας και μόρφωσης και σκοπό έχει να τους στηρίξει και να τους προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Τα προγράμματα των 50 ωρών μπορούν να χωριστούν σε δύο φάσεις των 25 ωρών με διάρκεια περίπου ενός μήνα η κάθε μία. Η α΄ φάση θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο και η β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Η λειτουργία της σχολής θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να ολοκληρωθεί εντός του Μαϊου 2015.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στη σχολή γονέων, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης την οποία μπορείτε να βρείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Κέας. Οι αιτήσεις θα συγκεντρώνονται από την υπάλληλο του ΚΕΠ κ. Ντίνα Δεμένεγα τφ 22880-21150 από 23/03/15 έως και 31/03/15.
Το τμήμα θα τεθεί σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 16 ατόμων.

Ετικέτες: