Πανευρωπαϊκή προβολή για τα μονοπάτια της Άνδρου

  • Παρασκευή, 1 Απριλίου, 2016 - 06:20

Η Άνδρος –και συγκεκριμένα ένα τμήμα πεζοπορικής διαδρομής στην Παλαιόπολη- κοσμεί το εξώφυλλο του κοινού ενημερωτικού φυλλαδίου που αφορά όλες τις πιστοποιημένες πεζοπορικές διαδρομές της Ευρώπης.

Η προβολή της πιστοποιημένης διαδρομής και της Άνδρου φυσικά (όπως και κάθε περιοχής που συμμετέχει στο φυλλάδιο) θα είναι μεγάλη και πολλαπλασιαστική καθώς το έντυπο πρόκειται να διανεμηθεί από τους 12 εταίρους σε κάθε τουριστική έκθεση και προωθητική ενέργεια στην οποία ο καθένας θα συμμετέχει. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μόνο από την πλευρά της Γερμανίας, το φυλλάδιο θα διανεμηθεί ένθετο στον φετινό ετήσιο οδηγό της Γερμανικής Πεζοπορικής Ομοσπονδίας, έκδοση που λαμβάνουν 17.000 συνδρομητές, 6.000 μέλη και διανέμεται στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις της χώρας. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως τα οφέλη για την Άνδρο –όσον αφορά την προβολή του νησιού και τη μοναδικότητα των μονοπατιών- είναι πολύ μεγάλα.

logo leading quality trailΤο κομψό φυλλάδιο σχεδιάστηκε από συνεργάτες της Γερμανικής Πεζοπορικής Ομοσπονδίας με τη συνεργασία εκπροσώπων των περιοχών κάθε πιστοποιημένης διαδρομής. Για την πιστοποιημένη διαδρομή της Άνδρου «Andros Route», το υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, αλλά και χάρτη) παρείχε η ομάδα του «Andros Routes», μέλη της οποίας ταξίδεψαν στη Γερμανία όπου πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των υπολοίπων περιοχών της Ευρώπης που διαθέτουν το σήμα ποιότητας “Leading Quality Trails-Best of Europe”.

Σκοπός της συνάντησης που οργανώθηκε από την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορικών Συλλόγων ήταν η ανταλλαγή απόψεων, η καλλιέργεια συνεργασιών και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων.