Πρόβλεψη εκπόνησης σχετικής μελέτης για το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Αποκατάσταση κύριας όψης

Μεγάλες αλλοιώσεις και φθορές καταγράφονται στο ιστορικό κτίριο της πλατείας Μιαούλη εντός του οποίου στεγάζεται το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, γεγονός που οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στην πρόβλεψη ποσού για τη δυνατότητα εκπόνησης μελέτης με σκοπό την αποκατάσταση της κύριας όψης του.

Πολλάκις έχουν απασχολήσει τα σοβαρά προβλήματα που διαπιστώνονται στο συγκεκριμένο κτίριο μοναδικής αξίας και ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού κάλλους που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης, με τον Δήμο ωστόσο, να είναι κατανοητό πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα προώθησης μεγάλων παρεμβάσεων σε αυτό, με στόχο τη συντήρησή του.

Ωστόσο, στις άκρως θετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα η συμπερίληψη ποσού (30.000 ευρώ) για την εκπόνηση μελέτης εντός του 2018, με κύριο περιεχόμενό της την αποκατάσταση της κύριας – κεντρικής όψης του, ώστε σε μελλοντικό χρόνο, ο Δήμος να διαθέτει ένα εργαλείο, με το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να ριχτεί στον αγώνα της αναζήτησης χρηματοδότησης.

Αρκετά προβλήματα τόσο στο κεντρικό τμήμα επάνω από τη μεγάλη κλίμακα εισόδου του κτιρίου, όσο όμως και στις επιφάνειες του Δημαρχιακού Μεγάρου, τόσο στη δεξιά, όσο και στην αριστερή πλευρά του, διακρίνονται δια γυμνού οφθαλμού, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται και η αλλοίωση σε επίπεδο χρωμάτων στα μη μαρμάρινα τμήματά του.