Εξασφάλιση ποσού για εργασίες αναβάθμισης και αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων στη Σύρο

“Χάρτης” για την βελτίωση ηλεκτροφωτισμού

Τις διαδικασίες για την επιλογή του αναδόχου για τις εργασίες αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στην Ερμούπολη της Σύρου προωθεί ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, έχοντας εξασφαλίσει ποσό σχεδόν 20 χιλ. ευρώ με φόντο την τεχνική έκθεση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, με απόφαση δημάρχου η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της “Διαύγεια” τέλος Σεπτεμβρίου, κατέστη γνωστή η εξέλιξη της ανάθεσης – άμεσα - σε ανάδοχο του εν λόγω έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 19.982,05 ευρώ, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες βάσει του πλάνου και της έκθεσης που έχει εκπονηθεί και φέρει τον τίτλο “Παροχή υπηρεσίας για την δημιουργία ψηφιακών αρχείων δεδομένων δικτύου φωτισμού”.

Όπως πολλάκις έχει αναφερθεί, αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης τις βραδινές ώρες βυθίζονται στο σκοτάδι, αφού ο ηλεκτροφωτισμός είναι εξαιρετικά υποτονικός, ενώ επίσης πολλά φωτιστικά σώματα, φέρουν φθορές και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η πλατεία Μιαούλη και μάλιστα τα τμήματα που “πλαισιώνουν” την κεντρική κλίμακα, που αποτελούν δύο μικρά κηπάρια.

Ετικέτες: