Νέα σύμβαση για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ανάμεσα σε Πολυδύναμο Κέντρο Κυκλάδων και Α΄ και Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης

Ευθύνη για τη συνέχιση των υπηρεσιών στα ΑΜΕΑ

  • Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:16

Ομόφωνη υπήρξε η απόφαση στήριξης του έργου που επιτελεί η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, από το σώμα του δημοτικού συμβουλίου, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, οπότε και εγκρίθηκε η οικονομική συμμετοχή της δημοτικής πλευράς, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφουν από κοινού ο Δήμος, η ΠΝΑι και το Πολυδύναμο Κέντρο Κυκλάδων.

Πρόκειται για το αναγκαίο “βήμα” από πλευράς Δήμου, όπως αντιστοίχως πράττει και ο Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τα ΑΜΕΑ μέσω της δομής, η οποία εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί προς όφελος των αναγκών αρκετών συνανθρώπων και συμπολιτών μας.

Οικονομική συμμετοχή και ορισμός αιρετού για το ΔΣ για τη συνέχιση των υπηρεσιών σε 25 άτομα

Ειδικότερα, τη σχετική εισήγηση πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος, Φραγκίσκος Βακόνδιος, ο οποίος μεταξύ άλλων γνωστοποίησε το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο Δήμος στην τριμερή σύμβαση. “Πρόκειται για την προγραμματική σύμβαση. Ο Δήμος θα συμβάλλει με το ποσό των 7.500 ευρώ. Υπάρχει και η θετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την ορθότητα της προγραμματικής σύμβασης και παρακαλώ για την έγκριση” ανέφερε προς το σώμα, εξηγώντας παρακάτω πως η νέα σύμβαση λήγει ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της τρέχουσας θητείας, ήτοι, τέλος Αυγούστου, οπότε και θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση.

Σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ανάγκης παρακολούθησης της σύμβασης, προτάθηκε να οριστεί ο δημοτικός σύμβουλος, Απόστολος Ρουσσουνέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μάρκο Ρούσσου.

Σημειώνεται πως βάσει του περιεχομένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, αντικείμενό της είναι: “Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, γυμναστή, εκμάθηση μουσικής, εργοθεραπείας και κοινωνικού φροντιστή, για το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2019” καθώς επίσης στόχος είναι η συνέχιση της προσφοράς αυτών των υπηρεσιών μέσω της δομής του ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε 25 παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στο περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων της εισήγησης, διευκρινίζεται και ο ρόλος του Πολυδύναμου Κέντρου Κυκλάδων, το οποίο αναλαμβάνει, “όπως εκταμιεύσει τους πόρους από το πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, τη λειτουργία του Κέντρου συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες που παρέχει έως σήμερα σε παιδιά με αναπηρίες και έχει την ευθύνη για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του κέντρου”.