Νέος εξοπλισμός για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στις παραλίες της Βάρης και του Βούλγαρη στην Ποσειδωνία

Αυτόνομη πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Τα καλοκαιρινά μπάνια τους στις πλαζ της Βάρης και του Βούλγαρη στην Ποσειδωνία θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν αυτόνομα οι συμπολίτες μας με κινητικά κι άλλα προβλήματα, μετά από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου και πλήρως κατάλληλου εξοπλισμού και στις δύο παραλίες.

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης μέσω του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο πλαίσιο της πράξης “Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για όλους” και οι εργασίες ξεκίνησαν χθες το πρωί, από την παραλία της Βάρης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα θα προωθηθούν ανάλογες εργασίες και στην παραλία του Βούλγαρη, προκειμένου τέλος της τρέχουσας εβδομάδας να είναι στην απόλυτη διάθεση του κοινού ο καινούργιος εξοπλισμός.

Ειδικότερα, για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης για ΑΜΕΑ στη θάλασσα, τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης για ΑΜΕΑ στις παραλίες, δημιουργία χώρων υπαίθριας εκγύμνασης για ΑΜΕΑ στις παραλίες και δημιουργία χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ στις ίδιες πλαζ.

Σημειώνεται πως, οδηγίες χρήσης υπάρχουν επάνω στον κύριο εξοπλισμό, ενώ στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η δημιουργία οδηγού προσβασιμότητας σε ψηφιοποιημένη και έντυπη μορφή.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών ήταν παρών ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Φραγκίσκος Βακόνδιος.