ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών

Ερωτήματα σχετικά με τα αιτήματα εργαζομένων για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και το “Συμμετοχικό Προϋπολογισμό” κλήθηκε να απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος τόνισε την προσπάθεια οριστικής λύσης στο θέμα των εργαζομένων αλλά και τη δημιουργία βάσης ενεργότερων στα κοινά πολιτών....