Ενημέρωση της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου

Κατευθύνσεις αντιπυρικής περιόδου

Αναλυτικά οι απαγορεύσεις προκειμένου να διευκολύνουν οι νησιώτες το έργο της Πυροσβεστικής δύναμης κατά τη θερινή περίοδο
  • Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2019 - 06:16
  • /   Eνημέρωση: 17 Μαΐου. 2019 - 19:00

Αυξημένα αντανακλαστικά οφείλουν να έχουν οι νησιώτες σε Σύρο, Κυκλάδες και Νότιο Αιγαίο κατά την αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιών κι ως εκ τούτου, να διευκολύνουν με τη στάση τους, το πολύτιμο έργο της Πυροσβεστικής δύναμης σε κάθε τόπο.

Εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου προωθούνται προς πληροφόρηση των πολιτών, συγκεκριμένες κατευθύνσεις απαγορεύσεων, αφού σταδιακά ξεκινούν και οι πιο θερμές ημέρες.

Η υπάρχουσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάθε χρόνο καταβάλλει αυξημένη προσπάθεια για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, οι οποίοι με τη σειρά τους, οφείλουν να ακολουθούν όσα αναφέρονται παρακάτω.

Εξ αρχής τονίζεται πως διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο, η οποία και ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου.

Οι κάτοικοι των νησιών καλούνται να τηρούν τις σχετικές οδηγίες, τις οποίες αναλυτικά μπορεί να διαβάσει κάθε ενδιαφερόμενος και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Πρόληψη στην πρόκληση πυρκαγιάς

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διοίκηση τονίζει πρωτίστως πως, “Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά από 1η Μαΐου κάθε έτους και λήγει 31 Οκτωβρίου. Κατά την περίοδο αυτή υφίστανται απαγορεύσεις”.

Σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης για το διάστημα των επόμενων μηνών, απαγορεύεται: Α. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο (υπαίθρια κατασκήνωση, περιηγητές, ορειβάτες κλπ). β. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβίων, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων. γ. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων. δ. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων. ε. Το κάπνισμα μελισσών ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση). στ. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. ζ. Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών. η. Η καύση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων (για οποιαδήποτε εκδήλωση) και μόνο μετά από ειδική άδεια από την Αστυνομική - Λιμενική ή Πυροσβεστική αρχή κατά περίσταση. θ. Η εκτέλεση θερμών εργασιών όπως: ηλεκτροσυγκόλληση, λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο), κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καλαφάτισμα, στεγανοποίηση, πελέκημα, τρύπημα, κάρφωμα καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας. Επιτρέπονται μόνο κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας για το σκοπό αυτό από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. ι. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά”.

Τέλος, διευκρινίζεται πως, ο έλεγχος των ανωτέρω προβλεπομένων ανήκει στα Πυροσβεστικά Όργανα και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα.