«Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»

  • Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2019 - 13:56

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σάς προσκαλεί στην 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, στις 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 1:00μ.μ.