Νομοσχέδιο για τα καζίνο με στόχευση στην τουριστική αγορά

Άδειες καζίνο σε Μύκονο και Σαντορίνη

Σύνδεση της τουριστικής αγοράς με τα καζίνο, επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του νομοσχεδίου «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις», ανοίγοντας προοπτικές για δημιουργία τους σε Μύκονο και Σαντορίνη.

Διαμόρφωση μίας νέας εικόνας των καζίνο της χώρας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, επιχειρείται με το νομοσχέδιο, το οποίο έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.

Τρεις νέες άδειες καζίνο στις πλέον τουριστικές περιοχές της χώρας, Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη, επιβεβαιώνουν την τουριστική αξιοποίηση των τυχερών παιγνίων, με παράλληλη εκμετάλλευση των περιοχών που καταγράφουν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες.

Το νομοσχέδιο  εισάγει ουσιαστικό βελτιωτική μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας λειτουργίας, σε συνδυασμό και με τη θέσπιση διαρκών υποχρεώσεων των φορέων που λαμβάνουν  την άδεια λειτουργίας καζίνο και δη ως προς την καταλληλότητα και  αξιοπιστία της διοίκησης τους, καθώς και των κυρίων μετόχων των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διασφάλιση της χρηστής τους  διαχείρισης.

Προβλέπεται δε η δυνατότητα χορήγησης δικαιώματος αποκλειστικότητας ως προς τη δραστηριοποίηση στη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς σε κεντρικότερες περιοχές, στα 6 υπάρχοντα καζίνο που βρίσκονται σε Πάρνηθα, Θεσσαλονίκη, Λουτράκι, Ρίο, Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα.

Σύνδεση των καζίνο με τον τουρισμό

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ζητούμενο αποτελεί, το νέο θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσει ελκυστικά σε νέες επενδύσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα έναν κλάδο ψυχαγωγικών και τουριστικών υπηρεσιών, που θα προσελκύσουν ξένους καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.

Επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο, που θα επιτρέπει τη διασύνδεση τους με τον τουρισμό.

Κρίνεται αναγκαίο να συνδεθεί η αγορά καζίνο με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται το μοντέλο του καζίνο-θέρετρου, το οποίο κρίνεται ιδανικό για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, καθώς συνδυάζει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσίες ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων των παιγνίων) και πολιτισμού, εμπορικά καταστήματα και πολυτελή ξενοδοχεία, στοιχεία τα οποία καθίστανται ελκυστικά τόσο  για  επισκέπτες από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό.

Η άδεια του θα κυμαίνεται μεταξύ 20 με 30 έτη, ενώ για την κατηγορία των καζίνο κλασσικού τύπου η χρονική διάρκεια της άδειας του θα κυμαίνεται μεταξύ 10 με 15 έτη.

Προβλέπεται χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη Μύκονο και στη  Σαντορίνη, κατόπιν χωροθέτησης με κοινή  υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και  Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα

Στο νομοσχέδιο προτείνεται μείωση των συντελεστών συμμέτοχης του Ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των επιχειρήσεων καζίνο, κατά ενιαίο τρόπο, ως κίνηση η οποία θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της αγοράς, βάζοντας ταυτόχρονα τέλος στην ετερογένεια και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις υποχρεώσεις των καζίνο ως προς τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των παιγνίων έως σήμερα.

Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των καζίνο που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, ορίζεται α) σε ποσοστό 20%, όταν τα εν λόγω έσοδα υπολογίζονται έως 100 εκατομμύρια ευρώ, β) σε  ποσοστό  15% στα ακαθάριστα έσοδα από 100 εκατομμύρια έως 200 εκατομμύρια ευρώ, γ) σε 8%, για τα ακαθάριστα έσοδα εκείνα μόνο που υπολογίζονται σε ποσό άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι προαναφερόμενοι συντελεστές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020, εξαιρουμένων των καζίνο που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού και για τα οποία ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ποσοστών συμμετοχής ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους.

Τα καζίνο υποχρεούνται σε καταβολή ειδικού ετήσιου τέλους προκειμένου για τη διατήρηση της άδειας λειτουργίας τους.

 

 

Ετικέτες: