Διακινήσεις επιβατών, εμπορευμάτων και τροχοφόρων στα ελληνικά λιμάνια το καλοκαίρι του 2018

Αυξήσεις των διακινήσεων επιβατών στα λιμάνια

  • Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019 - 06:12

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του Γ’ τριμήνου 2018. Ειδικότερα:

 Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Γ ́ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Γ ́ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%.

Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 9,2%.

 Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Γ ́ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με την διακίνηση του Γ ́ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 8,2%.

Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε μείωση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 4,3%. 

 Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Γ’ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Γ ́ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε μείωση κατά 1,3%.

Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 5,1%.