αντλιοστάσιο

Ενημέρωση του δημάρχου Μυκόνου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στην Αγία Σοφία

Το αντλιοστάσιο στη θέση Αγία Σοφία επισκέφτηκε πρόσφατα ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ελέγχου που πραγματοποιεί ο δήμαρχος σε μονάδες άντλησης καθαρισμού και διοχέτευσης ύδατος στο δίκτυο ύδρευσης της Χώρας Μυκόνου.

Κατά την...