Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ»

Με τον κατώτατο μισθό οι εργαζόμενοι στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

  • Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2019 - 06:13

Απάντηση δίνει η στο από 28/5/19 δελτίο τύπου της ΣΕΤΚΕ, σχετικά με τη μη ένταξη των εργατικών αμοιβών στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ότι οι αμοιβές των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων αμείβονται βάσει των όσων ορίζονται σχετικά με τον κατώτατο μισθό.

Το προεδρείο της ΣΕΤΚΕ αναφέρει ότι μέχρι την μέρα που υπέγραψε τη ΣΣΕ, οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια) εντάσσονταν, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΞ και όχι στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ», υποστηρίζει ότι ισχύει το αντίθετο, δηλαδή ότι: οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια) εντάσσονταν, στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (κατώτατο μισθό) και όχι στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΞ.

ΓΓια την τεκμηρίωση των απόψεων της επικαλείται τα αναφερόμενα στη Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας (ΤΡΙΜ. 6/2018 που εκδόθηκε στις 14/9/2018, με Αρ.Πρωτ.Μ-Δ:387), την επιστολή του ΣΕΠΕ (ΕΞ-235389-2019/25050 της 31-5-19) και το αρχικό δελτίο τύπου της ΣΕΤΚΕ, το οποίο, βάσει των ανωτέρω, διαψεύδει.

Η θέση της ΣΕΤΚΕ

Με δελτίο τύπου της ΣΕΤΚΕ (28-05-2019), με τον τίτλο «Ψευδείς και ανυπόστατες οι κατηγορίες των 6 Ομοσπονδιών για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», υποστηρίζει ότι «Με ολοένα μεγαλύτερη έκπληξη για το θράσος από το οποίο διακατέχονται και ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση για τα ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία τα οποία επικαλούνται, διαβάζουμε και καταγγέλλουμε τις δηλώσεις των 6 Ομοσπονδιών (η μια έχει αποχωρήσει από τη ΣΕΤΚΕ με δική της πρωτοβουλία, από τον Δεκέμβριο 2015, ενώ δυο από αυτές δεν έχουν προβεί σε νόμιμες εκλογικές διαδικασίες), σχετικά με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που αφορά τα μη κύρια

ξενοδοχειακά καταλύματα, την οποία υπέγραψε η Συνομοσπονδία.

Ομοσπονδίες, οι οποίες αφού δεν κατάφεραν να περιέλθει η Διοίκηση της ΣΕΤΚΕ στα χέρια τους μέσω της εκλογικής διαδικασίας, ούτε μέσω της δικαστικής οδού, στην οποία κατέφυγαν, αφού, ως γνωστό, έχασαν και τα ασφαλιστικά μέτρα, έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια σπίλωσης και λασπολογίας του έργου της ΣΕΤΚΕ.

Όμως το έργο της ΣΕΤΚΕ είναι ζωντανό και αυταπόδεικτο και στο πλαίσιο αυτού εντάσσεται και η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία εξασφαλίζει για τις επιχειρήσεις το ευνοϊκότερο μισθολογικό κόστος, σε σχέση με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΞ, στην οποία εντάσσονταν μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (και όχι στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας). Κι αυτό είναι καταφανές, αρκεί κανείς να συγκρίνει τις δύο συμβάσεις.

Μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η υπογραφή της οποίας υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΣΕΤΚΕ, σε συνεδρίασή του στις 26-1-2019, την οποία υπερψήφισαν οι κ.κ. Κατσαρός, Κουκουράκης και Χαδαλής, ενώ σήμερα την καταγγέλλουν. Αλλά, μάλλον, θα ψήφισαν υπό ψυχολογική πίεση (όπως συνηθίζουν να ισχυρίζονται την τελευταία τριετία, όπου ενώ αρχικά συμφωνούσαν με τις προτάσεις της διοίκησης, χωρίς να αντιπαραθέτουν νέες προτάσεις, στη συνέχεια τις κατήγγελλαν πίσω από την πλάτη της).

Η ΣΕΤΚΕ είναι υπερήφανη για την υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου, η οποία εξασφαλίζει αξιοπρεπείς μισθούς, αλλά και τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεών τους.

Η Συνομοσπονδία διαβεβαιώνει τους επιχειρηματίες - μέλη της ότι η διοίκησή της θα συνεχίσει τις προσπάθειες και τον αγώνα της ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, διεκδικώντας λύσεις προς όφελος του συνόλου».

Διαφωνία με αποδείξεις

Απαντήσεις περί του αντιθέτου δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ», τις οποίες βασίζει σε αποδείξεις σχετικών εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη θέση της.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει: «Για να δούμε με αποδείξεις, ποιος λέει ψέματα:

1ο αποδεικτικό στοιχείο: Η Διαιτητική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας (ΤΡΙΜ. 6/2018 που εκδόθηκε στις 14/9/2018, με Αρ.Πρωτ.Μ-Δ:387) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)», η οποία στη παράγραφο Β.11 αναφέρει ότι έλαβε υπόψη το δεδομένο ότι οι συλλογικές σχέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικό καταλύματα, δεν ρυθμίζονται από την από 27.3.2018 ΣΣΕ της ΠΟΞ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας».

2ο αποδεικτικό στοιχείο: Η επιστολή του ΣΕΠΕ (ΕΞ-235389-2019/25050 της 31-5-19) όπου στη προτελευταία παράγραφο διευκρινίζει ότι όσοι επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων δεν ήταν μέλη της ΣΕΤΚΕ έπρεπε να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις οδηγίες για τον κατώτατο μισθό. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει «…όσοι δεν ήταν μέλη της ΣΕΤΚΕ μέχρι την 10-05-2019 (δηλαδή όταν ήταν διμερής) εάν ήθελαν ακολουθούσαν τη Σ.Σ.Ε. των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, υποχρεωτικά όμως θα έπρεπε να εφαρμόζουν τις οδηγίες για τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες που θα απασχολούσαν».