Στη Σαντορίνη για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του οίνου

Διεθνές Συμπόσιο

“Η κληρονομιά και η αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών”

Στο νησί της Σαντορίνης θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο της έδρας UNESCO για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του οίνου του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας με θέμα “Η κληρονομιά και η αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών”.

Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Θήρας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και η Κεντρική Ένωση Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΚΕΟΣΟΕ).

Ανάδειξη του αμπελουργικού τοπίου

Σκοπός του συμποσίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου είναι η παρουσίαση και η εξέταση πρόσφατων εργασιών όλων των δραστηριοτήτων στον ευρύ αυτό τομέα. Η προσοχή θα εστιαστεί στους φορείς, τις πρακτικές και την ανάδειξη ως κληρονομιά της αισθητικής του αμπελουργικού τοπίου ανά τον κόσμο, φυσικών ή διαμορφωμένων από τους ανθρώπους. Θα επισημανθεί επίσης, με τη βοήθεια στοχευμένων παραδειγμάτων, η σπουδαιότητα της τεχνικής προόδου, ιδίως στην επιστήμη τόσο της αμπελουργίας, όσο και της οινολογίας, καθώς και της αξιοποίησης των αμπελοοινικών περιοχών από πλευράς κοινωνικοοικονομικής, πολιτισμικής και τουριστικής.

Η θεματολογία περιλαμβάνει τους τρόπους αξιοποίησης της κληρονομιάς των αμπελοοινικών περιοχών, τους φορείς δημιουργίας τους και τους κανονισμούς που τους διέπουν, την τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη των αμπελουργικών παραδόσεων, την σχέση τουρισμού και οινοτουρισμού καθώς και την χρησιμότητα της προόδου στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα για την αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών. Με βάση πολυάριθμα παραδείγματα, θα γίνει προσπάθεια να συγκριθεί η στρατηγική ανάδειξης σε πολιτισμική κληρονομιά των «αρχαίων αμπελώνων» με εκείνη των νέων οινοπαραγωγών περιοχών.

Το διεθνές συμπόσιο θα συμπεριλαμβάνει δύο ημέρες επιστημονικών συνεδρίων, μετά από τις οποίες θα ακολουθήσει μια ημέρα εκπαιδευτικής εκδρομής στη Σαντορίνη, κατά την οποία θα καταδειχθούν οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς εξαιρετικού πλούτου και μιας ιδιαίτερης αμπελοκομικής τεχνικής που εφαρμόζεται από την Απώτερη Αρχαιότητα.

Μοντέλο “γόνιμης αλληλεπίδρασης”

Οι πτυχές της κληρονομιάς και του πολιτισμού της αμπέλου και του οίνου ενσωματώνονται πλέον στην αξιοποίηση των αμπελώνων σε όλο τον κόσμο. Η κατάταξη 9 αμπελώνων, όλων ευρωπαϊκών, στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων ετών, έχουν δείξει πόσο η κληρονομιά της αμπέλου και του οίνου, τόσο υλική όσο και άυλη, αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης και αρκετές περιοχές σήμερα ετοιμάζουν ή υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στην UNESCO. Για πολλούς λόγους, αυτό το διάβημα κινητοποιεί την προσοχή όλων των φορέων του παγκόσμιου αμπελοοινικού τομέα, τόσο στις περιοχές αμπελώνων που υφίστανται εδώ και πολλές χιλιετίες όσο και σε περιοχές στις οποίες η άμπελος καλλιεργείται εδώ και λίγες μόλις δεκαετίες.

Σε οικονομικό επίπεδο, η συνάντηση μεταξύ του αμπελοοινικού και του τουριστικού κλάδου δημιουργεί ένα μοντέλο “γόνιμης αλληλεπίδρασης”, το οποίο μάλιστα αναδεικνύεται ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, όπως και στα οινοτουριστικά δίκτυα της Γαλλίας ή άλλων χωρών. Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της προηγούμενης ή σημερινής επίδρασης δημόσιων πολιτικών (νομοθετικών και πολιτιστικών δράσεων, χωροταξικών σχεδιασμών...) στην αξιοποίηση των αμπελουργικών περιοχών.

Ετικέτες: