Σχολιάζοντας ότι το σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια κινείται σε σωστή κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ κατέθεσε τις προτάσεις του Ομίλου, στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου

Θετικό κλίμα και κατάθεση προτάσεων

  • Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου, 2018 - 06:16

Συνεχίζεται η διαβούλευση, σχετικά με την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, που κατατέθηκε στη βουλή, στις αρχές του μήνα, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην 2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θέματα Υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπών διατάξεων», συμμετείχε ο ΕΟΑΕΝ δια των κ.κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση, Προέδρου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών και του Επιμελητηρίου Λευκάδας και Δημήτρη Συξέρη, Οικονομικού Επόπτη του ΕΟΑΕΝ και Υπεύθυνου Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, οι οποίοι και επιμελήθηκαν των προτάσεων και των διαβουλεύσεων με τα μέλη του Ομίλου και με θεσμικούς επαγγελματικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, καθώς και με ειδικούς του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο

Υπενθυμίζεται, πως στις βασικές ρυθμίσεις, που “φέρνει” το νέο νομοσχέδιο, σε σχέση με το παλιό θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβάνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου. Η πρόταση αυτή αναμένεται από το νομοθέτη, να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, εισάγοντας μια απλούστερη, ευέλικτη και ρεαλιστική διαδικασία, περισσότερο φιλική για τους εν δυνάμει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και προωθεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ.

Προβλέπεται επίσης η άδεια ίδρυσης να εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα Ο.Τ.Α. ή Λιμενικού Ταμείου ή Οργανισμού Λιμένος ή Φορέα ή Υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου σε λιμένα, ανεξαρτήτως της νομικής προσωπικότητας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (λιμένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη διακριτική μεταχείριση που υπάρχει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον τα υδατοδρόμια ως «έργα και δραστηριότητες» κατατάσσονται εφεξής στην υποκατηγορία Α2 (Άρθρο 4/ Ν. 4146/2013 περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων). Σύμφωνα με το Άρθρο αυτό αλλά και το Άρθρο 2 του ίδιου Ν. απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αλλά αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η δε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Κατά συνέπεια η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδατοδρομίων καθίσταται περισσότερο αποκεντρωμένη και λιγότερο χρονοβόρα.

Παράλληλα, μέσω του νέου σχεδίου νόμου, θεσμοθετείται η δυνατότητα χρήσης περιοχής του λιμένα, ως εναλλακτική περιοχή ελιγμών υδροπλάνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τη σύμφωνη γνώμη του λιμενάρχη με βάση την κείμενη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη πτητική λειτουργία των υδροπλάνων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ απλοποιούνται και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις άλλου είδους.

Μέσω των ρυθμίσεων του σ/ν ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρόμια και δίνεται παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση, με την εισαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού. Επίσης, καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων, ενώ διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από ΚΥΑ αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, με την Επιτροπή Επιθεώρησης Υδατοδρομίων να λειτουργεί πλέον περισσότερο ευέλικτα στις περιπτώσεις επανεπιθεώρησης υδατοδρομίου περιορίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και το κόστος μετακίνησής της.

Τέλος, το σχέδιο νόμου προβλέπει εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόμενο φορέα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου, το Δημόσιο έχει τη δυνατότηα να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημόσιου χαρακτήρα φορείς.

Σε σωστή κατεύθυνση το σχέδιο νόμου

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Σκιαδαρέσης, αφού ευχαρίστησε την Επιτροπή για την πρόσκληση του ΕΟΑΕΝ σαν θεσμικού φορέα, επεσήμανε ότι το Σ/Ν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων, γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη διασύνδεση των Ελληνικών νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει θετικά σε τουριστικό πλαίσιο.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις, που έχει διαμορφώσει ο ΕΟΑΕΝ και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που δέχτηκε από παριστάμενους βουλευτές.

Επίσης, τόνισε ότι τα νησιά χρειάζονται την ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων γιατί θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη όπως:

- ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος

- δυνατότητα πολλαπλών επισκέψεων σε μια γεωγραφική περιοχή.

- συνδυασμένες μεταφορές

- προσέλκυση επενδυτικών πρωτοβουλιών και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην συνεδρίαση – ακρόαση παρέστησαν ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και ο κ. Νίκος Μαυραγάνης Υφυπουργός, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συμπεριλάβουν προτάσεις του ΕΟΑΕΝ στο τελικό νομοσχέδιο.