Μία Φυσική... Περιήγηση στην Νάξο

  • Τετάρτη, 8 Αυγούστου, 2018 - 13:37

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, δε συνεργασία με το ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, διοργανώνει Θερινό Σχολείο για μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με θέμα "Μία Φυσική... Περιήγηση στην Νάξο".

Σκοπός του Θεματικού θερινού σχολείου διττός. Αφ’ ενός η διδασκαλία για εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση της σχέσης Επιστήμης και Τέχνης, ώστε να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν τον φυσικό κόσμο και να κατανοούν τη συμβολή των Φυσικών Επιστημών σ’ αυτόν, αφ‘ ετέρου η μέθεξή τους, στη διαμόρφωση του Κόσμου της Τέχνης, όπως αυτός δημιουργήθηκε παράλληλα με την άνθιση των Θετικών Επιστημών, με επισκέψεις σε σημαίνοντες αρχαιολογικούς χώρους, προβολή φιλμ κ.ά. 

Στόχος του Θερινού σχολείου είναι οι μαθητές να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση και την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο, καθώς και τις έννοιες που τις συνοδεύουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανυρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μνημεία ιδιαίτερου κάλλους, η μελέτη των οποίων δίνει ανεκτίμητες πληροφορίες, για τη δράση του ανθρώπου σε μεγάλες χρονικές περιόδους και έτσι αποκρυπτογραφούμε την ανθρώπινη οντότητα και το μεγαλείο των επιτευγμάτων της.

Το πρόγραμμα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθημερινά – Πειραματικές Δραστηριότητες - Εκδρομές – Ψυχαγωγία και θα διεξαχθεί σε δύο ζώνες: Μία για μαθητές πρωτοβάθμιας και μία για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για μαθητές Β/θμιας: Βαθμός Προαγωγής μεγαλύτερος από 16 ή καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Για μαθητές Ε & Στ Δημοτικού: Ετήσιος Βαθμός 10 Κόστος: 150 € ανά άτομο (συμπεριλαμβάνονται διαμονή, διατροφή, έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης) για μαθητές εκτός Νάξου.