Αρβανίτης

Απαξίωση της Επιτροπής Τουρισμού

• Αργοπορία και πολύμηνες καθυστερήσεις για τις συνεδριάσεις του οργάνου

• Τελευταία συνεδρίαση τον περασμένο Οκτώβριο

• Κοινό αίτημα φορέων ασχολούμενων με τον τουρισμό για άμεση σύγκλιση της Επιτροπής ...