Εγκρίσεις των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ Πάρου και Θήρας

  • Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, 2018 - 06:24

Έλαβαν τις εγκρίσεις λειτουργίας τα ολιγομελή τμήματα σε ΕΠΑΛ της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα ΕΠΑΛ Πάρου και Θήρας.

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τα ολιγομελή τμήματα που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2018-19 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση, Στη και θα λειτουργήσουν στη Γενική Εκπαίδευση 1.492 ολιγομελή τμήματα και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 1.150.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση «Εγκρίνουμε συμπληρωματικά με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ ́ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β ́ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019, τα παρακάτω τμήματα Α ́ τάξης, τμήματα Τομέων Β ́ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ ́ και Δ ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1  της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης».

Ετικέτες: