Συμμετοχή της Βαρδακείου Σχολής Ερμούπολης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus

  • Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου, 2018 - 14:05

Πραγματοποιήθηκε τριήμερη διεθνής συνάντηση στη Ριέκα της Κροατίας στα πλαίσια του Erasmus+ Digi-S Teaching Basic Digital Competences for Seniors από 25 έως 27/09/2018. Στη συνάντηση αυτή τα μέλη της Βαρδακείου Σχολής εκπαιδεύτηκαν στη μεθοδολογία που αφορά σε εκπαίδευση Νέων Τεχνολογιών για την Τρίτη ηλικία 55+.

Οι συμμετέχοντες ήταν από 6 χώρες: την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κροατία, την Λιθουανία, την Ρουμανία και την Τουρκία. Τα μέλη της αποστολής της Βαρδακείου Σχολής είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις μεθόδους αλληλεπίδρασης και προσέγγισης που αφορούν στην εκπαίδευση και εξοικείωση ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μέσω μίας έξυπνης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Μέρος των στόχων αυτής της συνάντησης ήταν να προετοιμάσει, να θέσει και να εφαρμόσει όλες τις αποκτημένες γνώσεις σε ένα μελλοντικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για ηλικιωμένους, σε τοπικό επίπεδο, βασισμένο στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρας.Έτσι, θα πραγματοποιηθεί μελλοντικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ερμούπολη για τα άτομα τρίτης ηλικίας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράμματος.