Συμμετοχή της Βαρδακείου Σχολής Ερμούπολης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

  • Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, 2018 - 13:00

Στην Πράγα της Τσεχίας πραγματοποιήθηκε τριήμερη διεθνής συνάντηση από 25-27/9/ 2018 στα πλαίσια του πρότζεκτ “Parents face challenges. How to help them?” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.  Οι συμμετέχοντες ήταν από 4 χώρες: την Ελλάδα, την Λιθουανία, την Τσεχία και την Ιταλία. Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχέση με τη συμβουλευτική και την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθώς και η εφαρμογή τους από τις συμμετέχουσες οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2019 στη Σύρο από τη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν φορείς που ασχολούνται με παιδιά και γονείς καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις και το έργο τους.