Συντονιστής του e-twinning προγράμματος “We play chess online” το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου

Η αξιοποίηση του σκακιού στην εκπαίδευση

Την ομάδα του σχολείου Sunnadalskolan της Σουηδίας κατάφεραν να νικήσουν οι μαθητές του ΣΤ’2 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς στην πρώτη ζωντανή παρτίδα σκάκι που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του eTwinning προγράμματος “We play chess online”.

Στη δράση, που συντονίζει το σχολείο της Πάρου με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Νικόλα Μακροδήμο, διεθνή προπονητή σκακιού και συγγραφέα του βιβλίου «Το σκάκι στα σχολεία» συμμετέχουν δύο ακόμη ομάδες, μία από την Τουρκία και μία από την Πορτογαλία

Ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων

Στόχοι του προγράμματος είναι η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών για το σκάκι στην εκπαίδευση και η εκμάθηση του παιχνιδιού μέσω της συμμετοχής σε διαδικτυακούς αγώνες, δυνατότητα που προσφέρει στους συμμετέχοντες η πλατφόρμα lichess.org.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ζωντανής παρτίδας σκάκι, οι μαθητές των δύο σχολείων επικοινωνούσαν στην αγγλική γλώσσα, με γραπτά μηνύματα τύπου chat υπό τη διακριτική επίβλεψη των δασκάλων τους.

Τα παιδιά της Πάρου, χρησιμοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα της ΣΤ΄ τάξης, συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους και αποφάσιζαν ομαδικά την κάθε τους κίνηση στην σκακιέρα, στον περιορισμένο χρόνο που είχαν. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι μαθητές αντάλλαξαν χαιρετισμούς και φιλοφρονήσεις, ενώ ανανέωσαν το διαδικτυακό τους ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.

Ακολούθησε η ανάλυση της παρτίδας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και οι μαθητές είδαν τα λάθη τους καθώς και των αντιπάλων τους ώστε να βελτιώσουν το σκακιστικό τους επίπεδο. Στο τέλος της ώρας, οι μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία και ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις τους στο σκάκι και στην αγγλική γλώσσα.

Το σκάκι ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαιδευτική πράξη

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το σκάκι βελτιώνει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας μαθητής ώστε να επιτύχει στο σχολείο. Ειδικότερα, αναπτύσσει την αυτοσυγκέντρωση, τις επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες, την κριτική και στρατηγική σκέψη, τη μνήμη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την πνευματική ωριμότητα και δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, ενθαρρύνει την βαθιά σκέψη, την εξαντλητική και τελειωτική ανάλυση της σχέσης δράσης-αντίδρασης-συνέπειας και τη νοερή απεικόνιση σχέσεων αλληλουχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς της Πάρου να ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης του σκακιού στην εκπαιδευτική πράξη, μέσα από ένα βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας οχτώ διδακτικών ωρών. Το σεμινάριο, που σχεδίασε και υλοποιεί ο κ. Μακροδήμος, διεξάγεται κάθε Τετάρτη στο χώρο του σχολείου. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την ιστορία, τους κανόνες και την ορολογία του σκακιού, τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά οφέλη του, τους επιτυχημένους τρόπους αξιοποίησης του σκακιού διαθεματικά, ενώ θα εξασκηθούν και στη συγγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα το σκάκι.