αξιολόγηση δήμων

Αξιολόγηση των Δημοτικών Αρχών

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων, που συνέταξε πιλοτικά και παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος το ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης», αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τις υπηρεσίες προς...