Αντίδραση 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αλιεία

  • Πέμπτη, 20 Μαρτίου, 2014 - 06:10

Έντεκα περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διαφώνησαν ομόφωνα με τις πολιτικές για την αλιεία, που προωθεί η κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας. Γενικότερα αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο '' Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις'' καταργεί πλήρως την ερασιτεχνική αλιεία.

Καταγγέλλουν την απόφαση του Υπουργείου

Το Υπουργείο μέσα από την πρόταση που θέτει για κατάργηση της άδειας, θα πυροδοτήσει πληθώρα αντιδράσεων και θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στον θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι δυνατότητες της πολιτείας στο να διαχειριστεί τους αλιευτικούς πόρους.

Σύμφωνα με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, η κατάργηση των ερασιτεχνικών αδειών θα οδηγήσει σε αύξηση των πιέσεων στα ήδη υπεραλιευμένα στην πλειονότητα τους ιχθυαποθέματα, αφού πλέον οι ερασιτέχνες ούτε θα χρειάζεται να προμηθευτούν την μέχρι προηγουμένως αναγκαία άδεια ερασιτεχνικής αλιείς, αλλά ούτε θα έχουν τον φόβο για ξαφνικούς πιθανούς ελέγχους. Επίσης το σχέδιο νόμου θα συμβάλλει στην επέκταση παράνομης αλιείας λόγω μη ύπαρξης άδειας, όπου θα αναγράφονται οι απαγορευμένες μέθοδοι αλιείας, αλλά και στην απόλυτη αδυναμία συλλογής των στοιχείων, της έντασης, των μεγεθών και των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας. Άλλο ένα πρόβλημα που θα δημιουργηθεί μέσα από τον συγκεκριμένο νόμο είναι η αδυναμία της όποιας διαχείρισης της ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας.

Απόρροια των αναφερόμενων επιπτώσεων θα είναι η επικίνδυνη επιβάρυνση της υπάρχουσας κατάστασης όπου τα περιστατικά υπεραλίευσης, λαθραλιείας και καταστρεπτικών πρακτικών ασυνείδητων ερασιτεχνών ή επαγγελματιών οργιάζουν. Όλο αυτό οδηγεί στην εξάντληση των αποθεμάτων που διαθέτει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στην υποβάθμιση του θαλάσσιου φυσικού πλούτου, δημιουργώντας πρόβλημα κατά κύριο λόγο στους ίδιους τους επαγγελματίες αλιείς που ζουν από αυτό.

Ο κλάδος προσφέρει πολλά

Στην ανακοίνωση τους οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί τονίζουν την προσφορά του συγκεκριμένου κλάδου που συντείνει στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των απομακρυσμένων και απομονωμένων νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας, κάτι το οποίο οφείλουν να αξιοποιήσουν οι αρμόδιοι ως σύμμαχο στην απόπειρα που γίνεται για να υπάρχει βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλασσών.

Γι’ αυτό το αρμόδιο υπουργείο αντί να καταργήσει τις άδειες ερασιτεχνικής αλιείας θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ερασιτεχνών, με σκοπό να αποκτήσουν την άδεια, να καταγράψουν αλλά και να διαχειριστούν την ερασιτεχνική αλιεία. Τέλος θα έπρεπε να προβλέπεται η εντατικοποίηση των ελέγχων και η εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας από το Λιμενικό Σώμα.

Ετικέτες: