Συναντήσεις για λιμάνια και ναυτιλία στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Παράδειγμα λειτουργίας του δημοσίου η πλατφόρμα για τα λιμάνια

  • Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 2017 - 06:22

Παράδειγμα λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής την εξαιρετική εργασία που ολοκλήρωσε και παρουσίασε σήμερα η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και αφορά την διαδικτυακή πλατφόρμα  πληροφοριών του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος.

Στελέχη της ΓΓΛΛΠΝΕ σχεδίασαν υλοποίησαν και παραμετροποίησαν, σε λιγότερο από δύο μήνες την πλατφόρμα, η οποία περιέχει στοιχεία των λιμενικών εγκαταστάσεων, των λιμενικών έργων και όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρειαστούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου.  Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας ήταν παρόντες ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Χρήστος Λαμπρίδης,  ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ, Σταμάτης Ράπτης,  το Προεδρείο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου συνεχάρη τα στελέχη της  ΓΓΛΛΠΝΕ, για την εργασία, από την οποία το Υπουργείο εξοικονόμησε χιλιάδες ευρώ, ποσό που θα κατέβαλε αν παράγγελνε το έργο στην ελεύθερη αγορά.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης λιμενικής στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του λιμενικού συστήματος και τις ανάγκες που προκύπτουν στους λιμένες της χώρας με γνώμονα ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.  Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την ενιαία πρόσβαση των Υπηρεσιών και την  διαχείριση πληροφοριών για λιμάνια,  λιμενικές εγκαταστάσεις και έργα με δυνατότητα διαβαθμισμένης χρήσης. Έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη εξωστρέφειας, η οποία θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων και τις Λιμενικές Αρχές.

Το πιλοτικό Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί πρωτεύουσας σημασίας εγχείρημα της ΓΓΛΠΝΕ, το οποίο θα βοηθήσει στη χάραξη στρατηγικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, μέσω στατιστικών εργαλείων και δυνατοτήτων εύχρηστης, ορθολογιστικής και αξιόπιστης ανάλυσης δεδομένων με αντικειμενικά κριτήρια.

Συνάντηση ΥΝΑΝΠ με τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την 20.01.2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  συνάντηση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, του Γενικού Γραμματέα καθ. Ιωάννη Θεοτοκά και υπηρεσιακών στελεχών ΥΝΑΝΠ, με τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρ. Επιτροπής (DG MOVE) κ. Henrik Hololei.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ο κ. Υπουργός και ο κ. Γενικός Γραμματέας συζήτησαν με τον Γενικό Διευθυντή της Ευρ. Επιτροπής επίκαιρα θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, όπως:

-Πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναληφθούν στο πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2017 ως «Ευρωπαϊκού Έτους Ναυτιλίας»

-Επίκαιρες εξελίξεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), αποδίδοντας έμφαση στο κρίσιμο θεσμικό ρυθμιστικό ρόλο του ΙΜΟ για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών θεμάτων και ιδίως αυτών που άπτονται της κλιματικής αλλαγής.

-Μέτρα υποστήριξης του ναυτιλιακού τομέα της Ε.Ε., προσκαλώντας την Ευρ. Επιτροπή να χαράξει τις απαιτούμενες πολιτικές που θα δώσουν στην ευρωπαϊκή ναυτιλία τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

-Επίκαιρες εξελίξεις σε συνάρτηση με τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. σε συνάρτηση με τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη μακροπρόθεσμης υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας η οποία αποτελεί βασικό άξονα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό ρόλο και στη συμβολή της ναυτιλίας στην απασχόληση και αναγνώρισαν τη συνεισφορά της ναυτιλίας στη διεξαγωγή του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού εμπορίου, με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία της Ευρ. Επιτροπής να αναδείξει το έτος 2017 ως «Ευρωπαϊκό έτος για τη ναυτιλία», γεγονός το οποίο αναμένεται να στρέψει τα φώτα στην ευρωπαϊκή ναυτιλία ως σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ως   αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής υπογράμμισε την πάγια πολιτική της Ελλάδας για την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών κανόνων για ποιοτική ναυτιλία μέσω του μοναδικού διεθνούς οργανισμού με την αναγκαία τεχνογνωσία, του ΙΜΟ και προσκάλεσε την Ευρ. Επιτροπή, στο πλαίσιο των επικείμενων πολιτικών συζητήσεων για την επικαιροποίηση των ναυτιλιακών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. επί Προεδρίας Μάλτας, να υποστηρίξει έμπρακτα το ρόλο του Οργανισμού επί των περιβαλλοντικών ζητημάτων ως βασικό στοιχείο συγκερασμού της προστασίας του περιβάλλοντος και της υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε επιπρόσθετα στις προτεραιότητες της Ελλάδας σε συνάρτηση με την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτιλίας και την περαιτέρω εξειδίκευσή του, που αποτελεί πρωταρχικό σημείο διατήρησης της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ναυτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας τους τόσο στο πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε. όσο και στον ΙΜΟ, προς την κατεύθυνση υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και προς το σκοπό αυτό, ο κ. Υπουργός προγραμματίζει να  επισκεφθεί τις Βρυξέλλες το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου προκειμένου να συναντηθεί μεταξύ άλλων με με την Επίτροπο Μεταφορών κα Violeta Bulc.