Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

  • Τρίτη, 23 Απριλίου, 2019 - 06:23

Αναρτήθηκε εχθές η «Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», όπως εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΕΣΚΑΕΝ).

Χαρακτηριστική η αναφορά στο σχετικό κείμενο για τον βασικό στόχο της Εθνικής  Στρατηγικής «είναι η άμεση, ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού κόσμου στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης   νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της  νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής. Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής αποσκοπεί στην  καταπολέμηση του φαινομένου της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας και στη μείωση διοικητικών βαρών, αφού οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση με  εύχρηστο τρόπο να γίνονται κοινωνοί έγκυρης και τεκμηριωμένης νομοθετικής ύλης».

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με αφορμή αυτή την ανάρτηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βασική μας προτεραιότητα είναι η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, η ενίσχυση του Κοινοβουλίου και του Κράτους δικαίου, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και η στήριξη του Κοινωνικού Κράτους, και πάνω από όλα, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας είναι κρίσιμη για:

- την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών

- τη διευκόλυνση των διοικητικών οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

- την ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου

- την εµπέδωση της αρχής του κράτους δικαίου.

Η Εθνική στρατηγική αποβλέπει:

- Στην εφαρμογή του Κράτους Δικαίου και των Αρχών Καλής Νομοθέτησης.

Ειδικότερα, στην αρχή

- της ασφάλειας του Δικαίου,

- της προβλεψιμότητας της Διοικητικής Δράσης και

- της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

Βασικές κατευθύνσεις

1. Η δημιουργία ενιαίου πλαισίου πρόσβασης στο σύνολο της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υλοποίησης της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση

2. Η διασφάλιση της αρχής της ανοιχτής διάθεσης και των ανοιχτών προτύπων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο της Νομοθεσίας.

3. Η διαρκής καλή νομοθέτηση. Η εισαγωγή πρακτικών καλής νομοθέτησης σε όλο τον κύκλο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η συνέργεια όλων των θεσμών και δομών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κωδικοποίηση και στην αναμόρφωση του Δικαίου. Δηλαδή, η Βουλή, Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Εθνικό Τυπογραφείο,  τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».