Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για δασωμένους αγρούς και δασικούς χάρτες

  • Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2019 - 06:15

Ψηφίστηκαν πριν από λίγο, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά μα την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα», οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για παράταση στους δασικούς χάρτες των περιοχών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Κυκλάδων, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κοζάνης, Μαγνησίας και Καρδίτσας έως τις 30 Αυγούστου 2019, καθώς και η ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, με την οποία επιτρέπεται η χρήση έως 30 στρεμμάτων σε αγρούς που έχουν μετατραπεί σε δάση για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Ψηφίστηκε, επίσης, διάταξη που θέτει όριο στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών να ολοκληρώσουν το έργο τους μέχρι τις 31/12/2019.

Η παράταση στους δασικούς χάρτες αφορά σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και των Κυκλάδων και συγκεκριμένα: πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς.

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

Με την τροπολογία, για τις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19-10-2018 έως 1-3-2019 και η προθεσμία της λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 28.6.2019,  η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις  30-8-2019.

Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων από τις οικείες ΕΠ.Ε.Α., που αφορούν στους δασικούς χάρτες των οποίων η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε έως και10-09-2018, δεν μπορεί να υπερβεί την 31-12-2019.

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του έργου των ΕΠ.Ε.Α. προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κύρωσης των δασικών χαρτών, εντός των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης του έργου, με την εμπρόθεσμη εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων, καθώς ο όγκος τους κρίνεται ότι υπερβαίνει τις δυνατότητες επισταμένου ελέγχου των, από το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό των εν δυνάμει εμπλεκομένων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. 

Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει αναδειχθεί ότι υπάρχουν 3.500.000 στρέμματα δασωμένων αγρών στο 51% της χώρας, ή 2.820.000 στρ. στο 40,4% της μερικής κύρωσης δασικών χαρτών, δηλαδή εκτάσεων που το 1945 καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν αποκτήσει δασική βλάστηση.

Η δασική νομοθεσία με βάση και τη νομολογία προστατεύει τις εκτάσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της και υπάρχει περιορισμός των χρήσεων, ιδιαίτερα στις εκτάσεις που Χαρακτηρίζονται ως δάση.

Αυτό έχει επιφέρει μια σειρά από αιτήματα πολιτών, φορέων και οργανώσεων ώστε να υπάρξει δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών για αγροτική καλλιέργεια, στο πλαίσιο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Η υφιστάμενη διάταξη αντιμετώπισης του θέματος των δασωμένων αγρών (αρ 67, ν. 998/79), μετά και από τις αλλαγές που έγιναν με τους νόμους 4467/2017 και  4483/2017, προβλέπει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απωλέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών.

Με την τρίτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί έκταση δάσους έως 30 στρεμμάτων μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη για εκχερσώσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.

Καθώς η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο 51% της χώρας έδειξε ότι οι εκχερσωμένες εκτάσεις (εκτάσεις δηλαδή που κατά το 1945 ήταν δάση και σήμερα εμφανίζονται με άλλη μορφή) είναι περίπου 1.600.000 στρ, δηλαδή το θετικό ισοζύγιο του δάσους είναι περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα, η προτεινόμενη διάταξη εκτιμάται ότι θα έχει μικρή επίπτωση στο δασικό ισοζύγιο της χώρας, ενώ θα επιτρέψει μόνο την αγροτική καλλιέργεια, δηλαδή μια χρήση που και το Σύνταγμα επιτρέπει υπό προϋποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Τέλος, η προτεινόμενη διάταξη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ορεινή και αγροτική οικονομία προσφέροντας εργασία και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης, σε άλλο άρθρο προβλέπεται ότι η διοικητική πράξη της βεβαίωσης χωροθέτησης για τον σκοπό της εγκατάστασης των έργων και δραστηριοτήτων που συνιστούν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας, αλλά και από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, καθώς δεν έχουν πλέον όλες οι Περιφέρειες στην οργανωτική τους δομή ΠΕΧΩΣ και οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί σε άλλες Διευθύνσεις.

Σε ότι αφορά δε τις διατάξεις σχετικά με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ο εν λόγω φορέας καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων διαδικαστικού και τεχνικού περιεχομένου για τη σύνταξη και λειτουργία του Κτηματολογίου, πρώην αρμοδιότητας του καταργηθέντος Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας που, ύστερα από την κατάργησή του, περιήλθαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ήδη συνιστούν αρμοδιότητές του Φορέα, προς το σκοπό της άμεσης ρύθμισης των σχετικών θεμάτων και μείωσης του διοικητικού κόστους. 

 

Ετικέτες: