Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων

  • Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2017 - 06:21

Με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και καθώς οι συμβασιούχοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καλύπτουν ζωτικές ανάγκες, ο Δήμος Πάρου με την 1423/29-12-2016 διαπιστωτική πράξη προέβη στη παράταση των συμβάσεων 26 απασχολουμένων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4229/2016.

Δυστυχώς όμως, η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων με την υπ’αρ. 2/2017/18-01-2017 Πράξη της, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πάρου στις 23/01/2017, δεν ενέκρινε τη πληρωμή του εντάλματος μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Ο Δήμος Πάρου είναι στο πλευρό των εργαζομένων και ζητά την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Υπουργού κας Όλγας Γεροβασίλη για την επίλυση του  προβλήματος των συμβασιούχων, τη καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους αλλά και τη διασφάλιση της νομιμότητας στη διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων τους.

Για τον Δήμο Πάρου και τον Δήμαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο προτεραιότητα είναι και παραμένει η προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.