Ως ένας εκ των έξι πιλοτικών Δήμων από την Ελλάδα, θα συμμετάσχει ο Δήμος Μήλου στο πρόγραμμα IMPLEMENT, με στόχο την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας

“Αναγνωρίσιμο εφόδιο στα χέρια του Δήμου”

Τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου, ως πιλοτικού Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος IMPLEMENT, με στόχο την πιστοποίησή του με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τη συμμετοχή του Δήμου, στο πρόγραμμα IMPLEMENT, την παρουσίαση του οποίου είχε κάνει σε προηγούμενη συνεδρίαση ο διαχειριστής του Δικτύου Αειφόρων Νήσων “Δάφνη”, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Μήλου. Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Μήλου, κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, για την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, με βάση το οποίο, θα εφαρμόσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας, κατά τη διάρκεια του έργου IMPLEMENT.

Επιφυλάξεις σχετικά με τη χρησιμότητα

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εκφράστηκαν ανησυχίες, καθώς σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους, η παρουσίαση του προγράμματος δεν ήταν αρκούντως πειστική, όσον αφορά στα οφέλη, που αναμένεται να αποκομίσει ο Δήμος, κατά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μικέλης ρώτησε επίσης και τι θα χρειαστεί να κάνει ο Δήμος Μήλου, προκειμένου να αποκτήσει την πιστοποίηση.

Σε απάντηση των ανωτέρω, τονίστηκε, πως “με βάση αυτό το γραφείο, το οποίο αναγνωρίζεται από την επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αυτό το βραβείο θα ήταν διαβατήριο στα χέρια του οποιουδήποτε δήμου, ώστε να πάρει χρηματοδοτήσεις σε προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον. Είναι ένα αναγνωρίσιμο εφόδιο στα χέρια του Δήμου”, ενώ στη συνέχεια, ο κ. Μάλης διευκρίνισε επίσης, πως “δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ο Δήμος οικονομικά. Πρόκειται για χρηστή διαχείριση ορισμένων πραγμάτων. Επίσης, το ΣΔΑΕ που έχουμε ψηφίσει λέει κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχει μία επιτροπή που θα παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, προκειμένου να τηρούμε αυτά, τα οποία εμείς έχουμε υποσχεθεί. Είναι πολύ απλά πράγματα και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αντιθέτως υπάρχουν οφέλη”.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρόσθεσε, πως από τους Δήμους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα, ο Δήμος Μήλου είναι ο μοναδικός με εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), ενώ ενημέρωσε, πως με πρωτοβουλία του δημάρχου, προτάθηκε η συνάντηση όλων των συμμετέχοντων Δήμων και εταίρων το 2019 στη Μήλο.

Ενδυνάμωση στην κατεύθυνση της κλιματικής πολιτικής

Αξίζει να σημειωθεί, πως το έργο IMPLEMENT - “Βελτίωση της Τοπικής Ενέργειας και της πολιτικής για το κλίμα μέσω της διαχείρισης της ποιότητας και της πιστοποίησης” έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με προϋπολογισμό σχεδόν 1,4 εκατ. Ευρώ και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για 48 μήνες. Με την εισαγωγή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας (ΕΒΕ) στο Βέλγιο, την Κροατία, την Ελλάδα και την Πολωνία, το έργο στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων δομών για την υλοποίηση του προγράμματος σε δήμους στις νέες περιοχές-στόχους.

Κατά τη διάρκεια του έργου, 30 πιλοτικοί Δήμοι θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν περαιτέρω την κλιματική και ενεργειακή στρατηγική τους χρησιμοποιώντας τα πρότυπα ΕΒΕ και τον σχετικό κατάλογο κριτηρίων με ένα λεπτομερές σύνολο συνιστώμενων μέτρων. Οι διαπιστευμένοι σύμβουλοι του ΕΒΕ θα καθοδηγήσουν και θα παρακολουθήσουν τη συνεχή πρόοδο, ενώ η πιστοποίηση θα διασφαλίσει ότι οι δήμοι θα εφαρμόσουν τα κλιματικά και ενεργειακά τους σχέδια σε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Οι εμπειρίες και οι επιτυχίες του δήμου θα προετοιμάσουν το έδαφος για την είσοδο περισσότερων δήμων στις περιοχές-στόχους στο ΕΒΕ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη τεσσάρων στόχων, έως και την ολοκλήρωσή του.

Ο πρώτος αφορά στην ανάπτυξη διαχείρισης ποιότητας και του συστήματος πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εταίροι θα εισαγάγουν και θα αναπτύξουν ένα επιτυχημένο διεθνές πρόγραμμα διαχείρισης της ποιότητας για την εφαρμογή της τοπικής πολιτικής για το κλίμα σε 12 περιφέρειες σε τέσσερις χώρες. Θα δημιουργηθούν επίσης εθνικά γραφεία και επιτροπές διοίκησης στην ΕΕ, στα οποία θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης.

Ο δεύτερος στόχος αφορά στη δημιουργία δυνατοτήτων για ενδυνάμωση των δήμων να εφαρμόσουν κλιματικές στρατηγικές βάσει ολοκληρωμένων ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων.

Μια διυπηρεσιακή ομάδα ενέργειας από κάθε δήμο θα καταρτίσει ένα πρόγραμμα ενεργειακής πολιτικής, το οποίο θα περιγράφει ένα σύνολο δεσμευτικών δραστηριοτήτων, αρμοδιοτήτων, προϋπολογισμών και προθεσμιών για τα επόμενα έτη.

Ο τρίτος αφορά στη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του κόστους, καθώς και στην αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας. Κατά την περίοδο του έργου, οι πιλοτικοί Δήμοι θα λάβουν εξωτερική καθοδήγηση για την υλοποίηση της ενεργειακής τους πολιτικής. Οι Δήμοι θα αξιολογήσουν και θα σχεδιάσουν δραστηριότητες σε 6 τομείς δραστηριότητας: Ανάπτυξη & χωροταξία, δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις, προσφορά & διάθεση, κινητικότητα, εσωτερική οργάνωση και επικοινωνία & συνεργασία.

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επιτευχθεί η πιστοποίηση των Δήμων που εξασφαλίζουν ποιοτικά πρότυπα και θετική αναγνώριση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΒΕ, το έργο των ενεργειακών ομάδων θα αξιολογείται και θα επανεξετάζεται από διαπιστευμένους συμβούλους. Στο τέλος του έργου, όλα τα επιτεύγματα θα αξιολογηθούν από εξωτερικό ελεγκτή. Αυτοί οι έλεγχοι θα οδηγήσουν σε πιστοποιήσεις και, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας, θα χορηγηθεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας.

Bonus… στα ενεργειακά έργα

Όσον αφορά στο Δήμο Μήλου, αναδείχθηκε ως ένας από τους 6 πιλοτικούς Δήμους από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου και το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου ΕΠΕΓΑ, επιστημονικό σύμβουλο του Δικτύου Αειφόρων Νήσων “Δάφνη”, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Μήλου.

Στο πλαίσιο του IMPLEMENT, ως πιλοτικός Δήμος, θα έχει την ευκαιρία να είναι ένας από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα, που θα εφαρμόσουν το ΕΒΕ, επικαιροποιώντας πρόγραμμα ενεργειακής πολιτικής. Το πρόγραμμα ενεργειακής πολιτικής, ταυτίζεται με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, όπως καθορίζεται από τις πρωτοβουλίες “Σύμφωνο των Δημάρχων” και “Σύμφωνο των Νησιών”.

Η πορεία εφαρμογής του προγράμματος θα αξιολογηθεί και θα πιστοποιηθεί από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ώστε ο Δήμος να λάβει τη σχετική βράβευση του ΕΒΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το ΕΠΕΓΑ, το οποίο είναι εταίρος του έργου από την Ελλάδα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του ΕΒΕ, θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο Δήμο Μήλου. Το ΕΒΕ αποτελεί αποδεδειγμένα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιλαμβάνοντας έναν πλήρη κατάλογο μέτρων, που συμβάλουν στην προστασία του κλίματος και τη βιώσιμη ενέργεια, εκπληρώνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε. ως ένα εξαιρετικό σύστημα για την εφαρμογή του τοπικού βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και σήμερα αριθμεί πάνω από 1.500 ευρωπαϊκούς Δήμους.

Ο Δήμος Μήλου, εφαρμόζοντας το ΕΒΕ, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πιστοποιημένο τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος εκτός των άλλων, μπορεί να αξιολογηθεί για τη συμμετοχή του Δήμου σε ενεργειακά έργα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, τόσο των υπεύθυνων δημοτικών συμβούλων, όσο και του Δημάρχου Μήλου, μέρος των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας διατήρησε τις επιφυλάξεις της, σχετικά με το πρόγραμμα IMPLEMENT, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Δήμου Μήλου σε αυτό, να εγκριθεί κατά πλειοψηφία.

 

Ετικέτες: