Ανάθεση υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας του Δήμου Άνδρου, με σκοπό την τουριστική προώθηση του νησιού

Η Άνδρος δημιουργεί την “ταυτότητά” της

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ανάθεση των υπηρεσιών, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας του Δήμου Άνδρου, από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν και σημαντικά αργότερα από άλλα νησιά, τα οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής ταυτότητας, με στόχο την τουριστική προώθηση, ο Δήμος Άνδρου ξεκινά τη διαδικασία, ώστε να δημιουργηθεί μία μοναδική, τόσο οπτικά, όσο και σε σύνθημα, ταυτότητα, η οποία θα χρησιμοποιείται, για την επικοινωνία του προορισμού, σε εκθέσεις και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η δράση “Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας” προβλέπεται στο εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου και περιλαμβάνει όπως σημειώθηκε, με βάση τη μελέτη στρατηγικής επικοινωνίας και την ανάλυση του τουριστικού προϊόντος της Άνδρου, που έχει ήδη εκπονηθεί, τη δημιουργία καμπάνιας ψηφιακής προβολής του νησιού, με στόχευση στο Ελληνικό και διεθνές καταναλωτικό κοινό. Κύριος στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει το τουριστικό προϊόν της Άνδρου, δημιουργώντας παράλληλα ενδιαφέρον για επίσκεψη.

Για τις ανάγκες της καμπάνιας θα δημιουργηθεί μία εργαλειοθήκη δημιουργικών υλικών προς χρήση από το Δήμο Άνδρου, ενώ για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν concept και ανάπτυξη του περιεχομένου της καμπάνιας, καθώς και εργαλεία επικοινωνίας (campaign toolbox), τονίστηκε στην εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Ελένης Πολίτου.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής επικοινωνίας, όπως επισημαίνεται, αποτελεί το δημιουργικό όχημα (campaign concept), που θα παρουσιάσει τον προορισμό ως ενιαίο και θα εντάξει τα προιόντα (θεματικά προιόντα, εμπειρίες), υπό το πρίσμα της ενιαίας κεντρικής δημιουργικής ιδέας, αναδεικνύοντας τη δυναμική τους, κάτω από την “ομπρέλα” της Άνδρου, η οποία υπογράφει την καμπάνια. Επιπλέον, θα προταθούν υλικά της καμπάνιας, που θα αποτελέσουν την εργαλειοθήκη δημιουργικών στοιχείων (campaign toolbox).

Οπτικοποίηση της κεντρικής δημιουργικής ιδέας

Στο πλαίσιο της δημιουργικής εκτέλεσης της στρατηγικής θα οπτικοποιηθεί η δημιουργική κεντρική ιδέα της καμπάνιας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το key visual θα πρέπει να την υποστηρίζει, να την εκφράζει, να τη μεταδίδει και να τη συνθέτει.

Η οπτικοποίηση της ιδέας, θα πρέπει να είναι αξιομνημόνευτη, αυθεντική, να έχει νόημα, να είναι διαφοροποιημένη, ευέλικτη και επεκτάσιμη, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της επικοινωνιακής οντότητας (brand awareness).

Μεταξύ των στοιχείων που θα ληφθούν υπόψιν εντάσσεται το σλόγκαν, μία μικρή φράση, η οποία οφείλει να “αιχμαλωτίζει” την ουσία της εικόνας της επικοινωνιακής οντότητας του προορισμού, όσο και την προσωπικότητά της, προκαλώντας μία συναισθηματική απόκριση. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εισήγηση, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την προτεινόμενη επιθυμητή εικόνα του προορισμού, ώστε να διαφοροποιηθεί η Άνδρος από τον προσφερόμενο ανταγωνισμό.

Επίσης σημαντικό ρόλο θα έχει το χρώμα, καθώς, όπως αναλύεται, τα χρώματα, τα οποία αποδίδονται σε στοιχεία ταυτότητας (λογότυπο καμπάνιας, σλόγκαν) και η χρωματική παλέτα, η οποία θα χρησιμοποιείται στη φωτογραφία και σε όλες τις εφαρμογές της οπτικής ταυτότητας, θα επιλεχθούν προσεκτικά και θα εφαρμόζονται, ώστε να υποστηρίζουν τη στρατηγική τοποθέτηση. Τα χρώματα της υπογραφής θα πρέπει να μεταδίδουν το στυλ και το ύφος του νησιού.

Τέλος, και η τυπογραφία, θα πρέπει να υποστηρίζει τη στρατηγική τοποθέτηση της επιθυμητής εικόνας της Άνδρου, ώστε να συνεισφέρει σε μία ενοποιημένη και συνεπή εικόνα την επικοινωνία του νησιού.

Συνοπτικά, το παραδοτέο θα αφορά, αφενός σε μία δημιουργική πρόταση για την κεντρική δημιουργική ιδέα, η οποία θα περιλαμβάνει το δημιουργικό σκεπτικό, τον δημιουργικό τίτλο, τη δημιουργική αποτύπωση της ιδέας, περιγραφή του μηχανισμού υλοποίησης της ψηφιακής καμπάνιας, ενώ για το τελικό, θα δημιουργηθούν τέσσερις δημιουργικές εφαρμογές των θεματικών εμπειριών της Άνδρου, σε δύο γλώσσες. Αφετέρου θα αφορά στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, βασισμένου στη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας και ειδικότερα, 10 travel stories, με οπτικό υλικό και κείμενο περίπου 200 λέξεων, 10 posts, με επιλογή φωτογραφιών από αρχεία του Δήμου, καθώς και σε υλικά προς χρήση στα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.

Όπως σημειώθηκε στη σχετική εισήγηση, από την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για τα θέματα τουρισμού, κ. Πολίτου, το κόστος της ενέργειας εκτιμάται σε 7.440 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δημιουργία προωθητικού υλικού... “τσέπης"

Στο δεύτερο σκέλος, στην εισήγηση σημειώνεται, πως σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου, που εστιάζει σε προώθηση του προορισμού, με βασικό άξονα την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και social media, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού προωθητικόυ υλικού, που αφορά στην αγορά και διαμόρφωση USB, με πληροφοριακό υλικό ή βίντεο προώθησης της Άνδρου, αρχικά σε μικρή ποσότητα, προκειμένου να δοθεί στους tour operators και travel bloggers, αντί έντυπου υλικού, προκειμένου να διευκολυνθούν στη μεταφορά του.

Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης θα έχει σχήμα πιστωτικής κάρτας (85x55x2mm), χωρητικότητα 8GB και θα περιλαμβάνει έγχρωμη εκτύπωση και στις δύο πλευρές. Το δημιουργικό του usb από τη μία όψη θα έχει το τουριστικό λογότυπο “Visit Andros”, ενώ στη δεύτερη όψη θα περιέχονται στοιχεία επικοινωνίας με υπεύθυνο τμήμα τουρισμού του Δήμου, καθώς και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας andros.gr. Στο usb θα αποθηκευτεί φωτογραφικό υλικό και σχετικό έντυπο υλικό τουριστικού περιεχομένου σε μορφή pdf.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση και σύνθεση των πληροφοριών (έντυπα pdf, φωτογραφίες), που θα χρειαστεί να συμπεριληφθούν, η γραφιστική επιμέλεια – δημιουργικό του προωθητικού υλικού, η ψηφιακή παράδοση των προς εκτύπωση αρχείων σε μορφή .pdf, όπως και η αποθήκευση του υλικού στα USB.

Τονίζεται, μάλιστα, ότι η συνεργασία με το Δήμο και την επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των προωθητικών υλικών, καθώς η εταιρεία θα υποβάλλει προσχέδια των δημιουργικών πριν την οριστικοποίησή τους προς έλεγχο και έγκρισή τους από το Δήμο.

Το συνολικό κόστος για το δεύτερο σκέλος του έργου εκτιμήθηκε στα 1.265 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ετικέτες: