Αναφορά των βουλευτών Κυκλάδων σχετικά με ζητήματα σήμανσης του πεζοπορικού δικτύου Τήνου

  • Τρίτη, 14 Μαΐου, 2019 - 16:17
  • /   Eνημέρωση: 15 Μαΐου. 2019 - 15:59

Οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ.Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός καταθέτουν αναφορά την καταγγελία του Κάρολου Μέρλιν (συνοδού πεζοπορίας) σχετικά με ζητήματα σήμανσης του πεζοπορικού δικτύου Τήνου.

Οι βουλευτές με την κατάθεση της αναφοράς ζητούν απάντηση και σχετική ενημέρωση, από το αρμόδιο υπουργείο.

Επισυνάπτεται η καταγγελία προς το ΥΠΕΝ, η καταγγελία και η απάντηση του συνηγόρου του πολίτη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως από την πλευρά του Δήμου Τήνου, κατόπιν επικοινωνίας της εφημερίδας σχετικά με το ζήτημα, τονίστηκε, πως οι σχετικές εγκρίσεις για το δίκτυο μονοπατιών έχουν ληφθεί νομίμως και έχουν πάρει το "πράσινο φως" από όλες τις γνωμοδοτικές και επιβλέπουσες αρχές, με στελέχη του Δήμου να επιφυλάσσονται για αναλυτικότατη απάντηση, σχετικά με όλες τις αιτιάσεις, στις οποίες έχει προχωρήσει ο κ. Μέρλιν.

Από την πλευρά του κ. Μέρλιν, γνωστοποιούνται τα παρακάτω, για τα οποία και έχει πλήρη ευθύνη:

«Δεδομένα για τα μονοπάτια της Τήνου - καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δολιοφθορές βάσει παράνομα εγκριθείσας Τεχν. Έκθεσης του Δήμου Τήνου 

- H έγγραφη καταγγελία του κ. Μέρλιν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου διατυπώνεται με σαφήνεια το παράτυπο της όλης διαδικασίας εγκρίσεων και πρακτικών των εργασιών σήμανσης του δικτύου από το Δήμο Τήνου, βάσει της οποίας ανάλογες εξηγήσεις έχει ζητήσει εγγράφως και ο Έπαρχος Τήνου, εκκρεμεί από τον Νοέμβριο του 2018,

 

- Με κατάφωρο εμπαιγμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των υπηρεσιών της και του Επάρχου Τήνου ειδικότερα, η δημοτική αρχή καταστρέφει καθημερινά το δημόσιο υλικό σήμανσης που νόμιμα έχει τοποθετηθεί, σε αντίθεση με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του προς τη Περιφ. Ενότητα Τήνου ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί κατά την εφαρμογή του δικού του προγράμματος σήμανσης του δικτύου μονοπατιών.

 

Το υλικό που αντικαθιστά το προηγούμενο ρυπαίνει με μπογιές το εσωτερικό δίκτυο στενωπών όλων των οικισμών που διέρχονται οι διαδρομές και δημιουργεί ήδη σύγχυση στους περιπατητές, που διαμαρτύρονται για το αλαλούμ που αντιμετωπίζουν.

 

- Ο εμπαιγμός συνεχίζεται ως εξής: Οι νέες ξύλινες πινακίδες προορισμού - κατεύθυνσης που κατασκευάστηκαν από την Περιφέρεια βάσει εγκεκριμένης Τ. Έκθεσης και παραδόθηκαν μετά από συνεννόηση στο Δήμο Τήνου προκειμένου να τοποθετηθούν από αυτόν, παραμένουν στις αποθήκες του Δήμου χωρίς προοπτική χρήσης.

 

- Το ίδιο συμβαίνει με τα τέσσερα (4) μεγάλα ταμπλώ όπου έχουν ενσωματωθεί οι πληροφοριακοί πίνακες - χάρτες των Διαδρομών και όπου αναφέρονται οι συντελεστές του έργου - Περιφέρεια, Δήμος και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Θέλουν να αποκολλήσουν τους Πίνακες από τα ταμπλώ και να τους αντικαταστήσουν με άλλα δεδομένα βάσει της παράτυπης Τεχνικής Έκθεσης σήμανσης που έχουν εγκρίνει.

 

- Το υλικό σήμανσης που καταστρέφεται από το Δήμο αποτελείται από 600 και πλέον μεταλλικά πινακίδια, τα οποία τοποθετήθηκαν κατ' εντολήν της Περιφέρειας από τον έχοντα την κατάλληλη τεχνογνωσία κ. Κάρολο Μέρλιν. Για την κάλυψη της δαπάνης της τοποθέτησης υπάρχει έγγραφη δέσμευση της συνεργαζόμενης Ελληνικής Εταιρείας Περιβ. και Πολιτισμού. Η αποπληρωμή αυτή ΔΕΝ έχει γίνει προς τον δικαιούχο, εξ αιτίας της εμπλοκής που προκλήθηκε από τις ενέργειες του Δήμου Τήνου.

 

- Οι προδιαγραφές της παράτυπης Τεχνικής Έκθεσης του Δήμου και η εφαρμογή της στο πεδίο ούτως ή άλλως ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης του περιηγητικού δικτύου της Τήνου στο Εθνικό Μητρώο Μονοπατιών και κατά συνέπεια την εθνική πιστοποίησή του.

 

Για την καταγγελία ενημερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, από τον οποίο έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δήμο Τήνου με το από 10.5.19 συνημμένο έγγραφό του.

 

Σήμερα οι βουλευτές Κυκλάδων Αντ. Συρίγος, Νικ. Συρμαλένιος και Νικ. Μανιός διαβίβασαν αναφορά για το θέμα σε πλήρη φάκελλο προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων».

 

Επισυνάπτεται το φωτογραφικό υλικό που κοινοποίησε ο κ. Μέρλιν:

«1. κατεστραμμένα πινακίδια σήμανσης και μπογιές στα λιθόστρωτα δάπεδα των στενωπών των οικισμών. 

2. Δείγματα από το υλικό της Περιφέρειας που καταστράφηκε ή που στοιβάζεται ανενεργό στις αποθήκες του Δήμου»

Ετικέτες: