Απάντηση Γ. Χατζημάρκου σε δηλώσεις του εκτελούντος χρέη ΓΓ της Αποκεντρωμένης

"Μέχρι να αποσαφηνίσει ο κ. Θεοδωρίδης η ΠΝΑΙ εξετάζει... τη σύσταση Σώματος Ιππικού"

  • Σάββατο, 9 Ιουλίου, 2016 - 11:05

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του εκτελούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Νίκου Θεοδωρίδη, σχετικά με την απόρριψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την επαναλειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Όταν μιλά ο κ. Θεοδωρίδης για παρανομίες και δημιουργεί ένα φαντασιακό κλίμα που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να τεκμηριώσει, οφείλει να κάνει δύο πράγματα:  να θυμάται ότι έχουν αλλάξει οι συνομιλητές του και να διανέμει και τα στοιχεία που να περιγράφουν τα λεγόμενα του. Επειδή λοιπόν ο ίδιος δεν το κάνει αυτό, δίνουμε εμείς στην δημοσιότητα το κείμενο της αποφάσεως για να εμπλουτίσουν οι συμπατριώτες μας τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα και να ξέρουν και ποιά ακριβώς ήταν η περίφημη παρανομία που αυτή την φορά ανακάλυψε. 

Το αποκαλυπτικό ως προς το σοβαρότατο δίλημμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αν η αναφορά του νομοθέτη σε «μηχανήματα και μέσα» εννοεί και τα οχήματα - αυτοκίνητα (και όχι ενδεχομένως άλογα, όνους και ημιόνους), αποτυπώνεται στην σελίδα 10 του πρακτικού της απορριπτικής απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, ως εξής:

Επειδή, ναι μεν προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 100 η δυνατότητα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων, παραχώρησης από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο ρητώς «ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων», εντούτοις δεδομένης της ισχύος ειδικών κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τους δικαιούχους χρήσης (και κατά παραχώρηση) ειδικά των κρατικών αυτοκινήτων οχημάτων, δεν είναι δυνατό, καθ’ ερμηνεία, να θεωρήσουμε ότι με τους γενικώς αναφερομένους στην ως άνω διάταξη όρους «μηχανήματα και μέσα» νοούνται και αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία εάν ήθελε ο τυπικός νομοθέτης θα τα κατονόμαζε ρητώς.

Κατόπιν του σκεπτικού απόρριψης της Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ειδικότερα των όσων αναφέρονται στην σελίδα 10 (η οποία επισυνάπτεται) και μέχρις ότου ο κ. Θεοδωρίδης αποσαφηνίσει αν ο νομοθέτης, όταν αναφέρεται σε μηχανήματα και μέσα εννοεί και τα αυτοκίνητα- οχήματα,    η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σκέπτεται πολύ σοβαρά να επεξεργαστεί την δυνατότητα σύστασης Σώματος Ιππικού, για την λειτουργία των υπηρεσιών της”.