Υπογραφή σύμβασης για τη θέρμανση του Κολυμβητηρίου Σύρου

Υπογράφηκε σύμβαση του έργου “Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού κολυμβητηρίου” με την εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το “Πράσινο Ταμείο” και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κόστος του σύμφωνα με το συμφωνητικό θα ανέρθει στο ποσό των 223.528,98€. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 8 μήνες.

Σκοπός του έργου είναι να θερμαίνεται η κολυμβητική δεξαμενή δωρεάν και να λειτουργεί σχεδόν όλο το χρόνο .

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον επόμενο χειμώνα το κολυμβητήριο θα λειτουργεί.

Το όφελος για το Δήμο είναι τεράστιο. Η ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση του την χειμερινή περίοδο είναι περίπου 1200λίτρα ανά ημέρα δηλαδή περίπου κόστος 1500,00€ ανά ημέρα.

Θα υπάρχει και άφθονο ζεστό νερό χρήσης στα “ντούς” για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΚΔΕ, με μηδενικό κόστος θέρμανσης.

Η απόσβεση του έργου είναι πολύ γρήγορη και το όφελος για τους κολυμβητές και τις ομάδες είναι μεγάλο, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιούν την πισίνα όλο το χρόνο.

Θα μπορούν επίσης να έρχονται το χειμώνα ομάδες για προπόνηση ή αγώνες (χειμερινός αθλητικός τουρισμός)