Ανακοίνωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Συνεργάτες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "LIFE DEBAG"

  • Παρασκευή, 1 Απριλίου, 2016 - 17:16

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Β4 του Ευρωπαϊκού Έργου «LIFE DEBAG», «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης για την πρόληψη – μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος – Ερμούπολης, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα – πόρτα (Door- to- Door Campaigners).

Οι συνεργάτες θα αναλάβουν την ενημέρωση κατοίκων – νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων της Σύρου (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα – πόρτα).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 4η Απριλίου 2016.

Πληροφορίες: 210 – 8228795 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) και 212- 1044465 (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης)

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. 

 

Σχετικά αρχεία: 
Ετικέτες: