υποστελέσωση

Εκτός έδρας... καλοκαιρινές αποδοχές

Με το ρητό «Πενία τέχνας κατεργάζεται» φαίνεται να διοικούνται πλέον οι κρατικές υπηρεσίες, καθώς η ελλιπής στελέχωση, αλλά και η οικονομική στενότητα δεν επιτρέπουν ικανοποιητική λειτουργία των δομών, με αποτέλεσμα να εφευρίσκονται τρόποι κάλυψης των δημιουργούμενων κενών.

Λύσεις...