“Τρέχουν” οι διαδικασίες από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης για την αξιοποίηση του ποσού των 278 χιλ. ευρώ από την ΠΝΑι προς ενίσχυση των σχολικών κτιρίων του νησιού

Ανάσα... συντήρησης για τα σχολεία

Συνολικά οι καταγεγραμμένες ανάγκες ξεπερνούν το ποσό των 2 εκ. Ευρώ για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η δέσμευση του ποσού των 278.000 ευρώ προς υλοποίηση του έργου “Συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων της Σύρου”, το οποίο και προέρχεται από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, για την προώθηση σχετικής εργολαβίας εντός του έτους 2017.

Πρόκειται για μία μικρή – πλην όμως σημαντική - οικονομική “ανάσα” που έρχεται να απαντήσει σε μέρος των τεράστιων ανοικτών αναγκών που καταγράφονται για τα σχολικά συγκροτήματα και τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αφού τα περισσότερα εξ αυτών μετρούν δεκαετίες καθημερινής σχολικής λειτουργίας, παρουσιάζοντας με το πέρασμα των χρόνων μεγάλες φθορές.

Εκτός από τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τα κρατικά ταμεία και προωθούνται για μικρά έργα και ήπιες παρεμβάσεις στα σχολεία, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αναμένεται να καλύψει επιπλέον εργασίες που έχουν καταγραφεί στη δημοτική ατζέντα ως προτεραιότητες για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία και φιλοξενούν καθημερινά δεκάδες μαθητές, που έχουν ανάγκη ένα κατάλληλο, ασφαλές κι ευχάριστο περιβάλλον.

Προκειμένου να διατεθούν με σύνεση και να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με τον συμφερότερο τρόπο τα συγκεκριμένα χρήματα εκπονήθηκε σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς θα απαιτηθεί διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα κληθεί να υλοποιήσει συνολικά το έργο. Στο περιεχόμενό της, ιεραρχούνται οι ανάγκες, περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες και καταγράφονται τα σχολεία του νησιού, στα οποία προβλέπονται εργασίες και παρεμβάσεις βελτίωσής τους.

 

Διάθεση 278 χιλ. ευρώ και βασικός κορμός εργασιών

Πολλάκις έχει σχολιαστεί σε δημόσιες συνεδριάσεις το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχολεία του νησιού, καθώς δεδομένης της ανυπαρξίας κονδυλίων για τη συντήρησή τους και ιδιαιτέρως στη σημερινή περίοδο κρίσης, αυξάνονται σταδιακά τα προβλήματά τους. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δημοτικός σύμβουλος, Φραγκίσκος Βακόνδιος προέβη σε ενημέρωση των εργασιών που θα περιλαμβάνει το συνολικό έργο των 278 χιλ. ευρώ, καθιστώντας γνωστές και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο Δήμος εντός του νέου έτους (2017). Ειδικότερα, ο βασικός κορμός των εργασιών περιλαμβάνει τα παρακάτω για το σύνολο των σχολείων, για τις εγκαταστάσεις των οποίων θα δαπανηθεί το προαναφερθέν ποσό: α. Καθαίρεση – απομάκρυνση και αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων. β. Καθαίρεση – απομάκρυνση και αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης. γ. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων. δ. Φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. ε. Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών ξύλινων κουφωμάτων σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης. στ. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών δια πλαστικού / ακρυλικού εσωτερικά και εξωτερικά κτιρίων. ζ. Χρωματισμοί νέων επιφανειών στα σημεία των επεμβάσεων. η. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών. θ. Τοποθέτηση μεταλλικού πλαισίου ασφαλείας.

 

Παρεμβάσεις σε 9 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Φραγκίσκος Βακόνδιος υπήρξε κατηγορηματικός ως προς το ότι, το εν λόγω ποσό, δεν δύναται να καλύψει συνολικά τα προβλήματα των σχολείων, αλλά παρόλα αυτά, αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική συνδρομή προς τον Δήμο εκ μέρους της Περιφέρειας. Μάλιστα, υπήρξε σαφής σχετικά με τις οικονομικές εκτιμήσεις των ανοικτών θεμάτων στα σχολεία, τονίζοντας πως, για τη βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων απαιτείται ποσό άνω των 2 εκ. Ευρώ. “Το κόστος για να επισκευασθούν και να αναβαθμιστούν τα σχολεία είναι στα 2 εκ. Ευρώ και μαζί με τον ΦΠΑ κλπ, υπολογίζεται στα 3-3,5 εκ. Ευρώ” σχολίασε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας πως, “Αυτά τα χρήματα είναι ένα μέρος του ποσού που χρειαζόμαστε”.

Ως εκ τούτου, από τη Δημοτική Αρχή αξιολογήθηκαν οι άμεσες ανάγκες και όπως τονίσθηκε κατά τη συζήτηση, οι παρεμβάσεις θα εστιαστούν σε 9 σχολεία. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο κ. Βακόνδιος βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε τέσσερα Δημοτικά Σχολεία και ειδικότερα, στο 2ο, το 3ο, το 4ο και το 5ο Δημοτικό Ερμούπολης, καθώς επίσης, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στο 1ο Γυμνάσιο και 3ο Γυμνάσιο Ερμούπολης, αλλά και στο ΙΕΚ Σύρου, και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Λυκείου Σύρου και του ΕΠΑΛ Σύρου.

 

Προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης

Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Βακόνδιος απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Γιώργου Παπαμανώλη, διευκρίνισε πως, επιπλέον, “πέρα από αυτές τις εργασίες για το 2ο Γυμνάσιο που δεν υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις, έχει γίνει ενεργειακή προμελέτη, όπως έχει γίνει και στο Σχολείο της Ποσειδωνίας και στο συγκρότημα των Λυκείων”. Πρόκειται για μία προσπάθεια που όπως συμπλήρωσε αν προσεχώς μετουσιωθεί σε έργο και υλοποιηθεί, θα βελτιώσει σημαντικά τα κτίρια σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης. “Θα πρέπει να κάνουμε την τελική επιμέτρηση για τις εργασίες και την τελική κοστολόγηση και να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε αυτές τις μελέτες διεκδικώντας κάποια κονδύλια πιθανόν από προγράμματα, όπως “Εξοικονομώ”” πρόσθεσε ευθύς αμέσως, καθιστώντας ουσιαστικά ξεκάθαρο πως και για τα ανωτέρω σχολικά κτίρια υπάρχει ειδική μέριμνα και αντίστοιχη προσπάθεια από τη δημοτική πλευρά.

 

Χρήματα και από τα δημοτικά ταμεία αυξάνουν το ποσό για τα σχολεία το 2017

Εκτός από τη σημαντική συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας εξήγησε πως, θα διατεθούν από την πλευρά του Δήμου επιπλέον, κάποια μικρότερα ποσά, όπως προβλέπεται από το κεντρικό κράτος με σκοπό την υλοποίηση εργασιών βασικής συντήρησης των σχολείων. “Το 2016 υπήρχε εργολαβία για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και μέχρι τον Μάιο είχαμε πραγματοποιήσει εργασίες 86.000 ευρώ” ανέφερε απολογιστικά ο κ. Βακόνδιος, προσθέτοντας πως, “Επειδή χρειάστηκαν επιπλέον εργασίες από χρήματα και δαπάνες του Δήμου ακολούθησε νέα εργολαβία με διαγωνισμό και δόθηκαν άλλες 52.000 ευρώ, εκ των οποίων έχει απορροφηθεί ένα σημαντικό μέρος, περίπου τα μισά χρήματα και τα υπόλοιπα θα “τρέξουν” το 2017”.

Κατά συνέπεια, σημείωσε πως, “Για τη χρήση του 2017 θα έχουμε τα χρήματα που μας έχει στείλει και το Υπουργείο, ακόμη 40.000 ευρώ και θα υπάρξει νέα εργολαβία ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν”. Συνολικά δε, το νέο έτος υπολογίζεται όπως τόνισε και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Παπαμανώλης πως, “Εντός του 2017 για τα σχολικά κτίρια και συγκροτήματα θα “πέσουν” περίπου 350.000 ευρώ”.

Στα ανωτέρω, ο κ. Βακόνδιος έσπευσε να διευκρινίσει πως, για το 3ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο θα διατεθούν περί τις 40.000 ευρώ (κουφώματα, πόρτες), όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, τα οποία και θα απορροφηθούν από τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας και ειδικότερα από το ποσό των 278 χιλ. ευρώ.

“Τέλος, είναι και η προσπάθεια για το Δημοτικό Σχολείο Βάρης που ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες” σημείωσε ο ίδιος, έργο του οποίου όμως η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Βάσει των προαναφερθέντων και της τεχνικής μελέτης που έχει ο Δήμος στη διάθεσή του, πλέον, για εργασίες χρωματισμών και λοιπές εργασίες θα προωθηθεί το ποσό των 35.446,80 ευρώ, για οικοδομικές εργασίες το ποσό των 161.185,85 ευρώ, ενώ παράλληλα, έχει προϋπολογισθεί αντίστοιχο ποσό και για κύριες εργασίες, αλλά και χρήματα για απρόβλεπτες εργασίες, απολογιστικές εργασίες κλπ., τα οποία συνολικά φθάνουν το ύψος της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια με τον ΦΠΑ 24%.

 

Φρ. Βακόνδιος: Καλύπτουμε προτεραιότητες μέσω της σημαντικής συνδρομής της Περιφέρειας

Αναφορικά με τη θετική εξέλιξη της οικονομικής συνδρομής από την πλευρά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ευχαριστώντας δημοσίως την Περιφερειακή Αρχή για την απόφασή της κι αναγνωρίζοντας παράλληλα, την ουσία της εν λόγω κίνησης, που έρχεται να βελτιώσει τη σχολική καθημερινότητα και το περιβάλλον των μαθητών της Σύρου. “Να ευχαριστήσουμε πολύ την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έδειξαν την ευαισθησία τους σε έναν τομέα που είναι σημαντικός όπως η παιδεία κι ελπίζουμε και στο μέλλον να λάβουν ξανά τέτοιες αποφάσεις” δήλωσε, μιλώντας στην εφημερίδα αμέσως μετά τη συνεδρίαση και διευκρινίζοντας πως, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, “φροντίσαμε για όλα τα σχολεία, καταγράψαμε τις ανάγκες που έχουν και από εκεί και πέρα, εξετάζουμε ανά σχολείο πώς θα προχωρήσουμε δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των άμεσων αναγκών”.

Σύμφωνα με όσα πρόσθεσε δε, “Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να δημοσιευθεί ο διαγωνισμός και μετά, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει η εργολαβία” αφού θα υπάρξει “ένας ανάδοχος που θα εκτελέσει το έργο και άρα, όλες τις εργασίες στα σχολικά κτίρια”. Συμπλήρωσε μάλιστα πως, “Αφού γίνει ο διαγωνισμός και αναδειχθεί ο ανάδοχος, αν όλα προχωρήσουν καλά, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι” καθώς όπως εξήγησε “είναι μία περίοδος που είναι κλειστά τα σχολεία και οι παρεμβάσεις γίνονται εύκολα και πιο ευέλικτα”.