Τις αποκλίσεις των οικονομικών στοιχείων του 9μήνου επεσήμανε το Οικονομικό Παρατηρητήριο

Τακτικές μη συμμόρφωσης επιβεβαιώνουν οι αποκλίσεις

Η απόκλιση άνω του 10%, σε επιμέρους κατηγορίες εσόδων για την περίοδο του 9μηνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, τέθηκε ως παρατήρηση προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, από Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Άλλωστε η συγκεκριμένη απόκλιση είχε προκαλέσει και την αρνητική ψήφο της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας στα απολογιστικά του Γ΄ τριμήνου, η οποία πλέον επιβεβαιώνεται, παρά του ότι όταν συζητήθηκε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, εκ μέρους της δημοτικής αρχής παρουσιάστηκε τελείως στρεβλή η εικόνα στο θέμα των αποκλίσεων, με το Οικονομικό Παρατηρητήριο να έρχεται και να δικαιολογεί τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης.

Σαφέστατα και αυτές οι εξελίξεις δεν σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, τα στελέχη της οποίας δεν φέρουν κανένα μερίδιο ευθύνης, αλλά αποτελεί σαφώς θέμα πολιτικής απόφασης η συμμόρφωση με τους κανόνες.

Προτάσεις για τη διόρθωση των αποκλίσεων

Όπως συγκεκριμένα επισημαίνεται από το Παρατηρητήριο «Δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση του π/υ του Δήμου σας, παρουσιάστηκε στο γ’ τρίμηνο αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην κατηγορία /στις κατηγορίες Ίδια Έσοδα και Έσοδα ΠΟΕ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί ή ήδη έχει προβεί ο φορέας σας προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου στο τέλος του έτους».

Το θέμα ετέθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί από το δημοτικό όργανο ο ορθότερος τρόπος αντιμετώπισης του και προς αυτό, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, έθεσε υπόψη των μελών τα οικονομικά στοιχεία έως την 30η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, το ποσό των Ιδίων Εσόδων, από αυτά που έχουν εισπραχθεί σε σχέση με τη στοχοθεσία, υπολείπεται κατά 481.477 ευρώ, ποσοστό απόκλισης 11,15%, δηλαδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του 10%.

Μέχρι 30 Νοεμβρίου, η Δ.Ο.Υ. Σύρου έχει συμψηφίσει τον ΕΝΦΙΑ για τον Δήμο, με ποσό μισθωμάτων 52.598 ευρώ, για το οποίο θα εκδοθεί συμψηφιστικό γραμμάτιο, καθώς το συγκεκριμένο ποσό έχει εισπραχθεί από το Δήμο, οπότε με τον συνυπολογισμό του μειώνεται το ποσοστό απόκλισης σε 9,93%.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στην κατηγορία των Ίδιων Εσόδων, να καλύπτεται η διαφορά, έως τον μήνα Νοέμβριο, ενώ για τον Δεκέμβριο, η εκτίμηση, βάσει της στοχοθεσίας, είναι ότι το ποσοστό θα μειωθεί περεταίρω.

Σε ότι αφορά τα Έσοδα ΠΟΕ, σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως την 30η Νοεμβρίου, φτάνουν τα εισπραχθέντα στις 146.135 ευρώ έναντι της στοχοθεσίας των 167.076 ευρώ, δηλαδή με απόκλιση 20.941 ευρώ, που ερμηνεύεται σε ποσοστό 12,53%, που και αυτό είναι ανώτερο του επιτρεπτού ορίου απόκλισης του 10%.

Το ποσοστό άνω του επιτρεπτού ορίου είναι 2,53%, που μεταφράζεται σε 4.227 ευρώ, το οποίο μπορεί να καλυφθεί είτε με αναμόρφωση αφαιρώντας το ποσό αυτό από το σκέλος των εξόδων, είτε παραμένει ως έχει, καθώς το ποσό θεωρείται μηδαμινό σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό των 23 εκ. ευρώ.

Καμία ενέργεια συμμόρφωσης

Έναντι αυτών των προτάσεων, ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Ανδρέας Γιαλόγλου παρατήρησε πως «εντός του έτους έχουν γίνει 12 αναμορφώσεις, αλλά καμία από αυτές δεν αφορά σε συμμόρφωση προς τους στόχους».

Καθώς η επίτευξη των στόχων ελέγχεται κάθε τρίμηνο και για τον λόγο αυτό γίνονται και οι οικονομικοί έλεγχοι των τριμήνων, ο έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο, έκρινε ο κ. Γιαλόγλου ότι «είναι εκτός της διαδικασίας» και αυτό γιατί οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στο Γ΄ τρίμηνο έπρεπε να τύχουν διόρθωσης.

Το Οικονομικό Παρατηρητήριο εγκαλεί το Δήμο για το τετράμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι οι στόχοι πρέπει να αναμορφωθούν ανά τρίμηνο ώστε στο Γ΄τρίμηνο να έχει μειωθεί η απόκλιση, γεγονός όμως που προκαλεί το εύλογο ερώτημα εάν είναι επιτρεπτή μία αναμόρφωση παρελθόντων περιόδων.

Σχολιάζοντας τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του προϋπολογισμού, επεσήμανε ότι οι μεταθέσεις χρημάτων από τον ένα κωδικό στον άλλο είναι αποφάσεις της δημοτικής αρχής, για τις οποίες δεν φέρει καμία ευθύνη η Οικονομική Υπηρεσία, όμως δεν έχει υπάρξει καμία χρηματική μεταφορά για τις διορθώσεις με στόχο την συμμόρφωση με τους κανόνες και αυτό είναι θέμα πολιτικής επιλογής.

Σαφώς και το ποσό είναι πολύ μικρό, οπότε δεν τίθεται θέμα ύψους ποσού, αλλά η λογική της δημοτικής αρχής στη μη τήρηση των διαδικασιών, με τις παρατηρήσεις του Οικονομικού Παρατηρητηρίου να αποτελεί «την δικλείδα ασφαλείας για την ψήφο που καταθέτουμε», όπως ο κ. Γιαλόγλου είπε χαρακτηριστικά.

Αιτιολόγηση της δημοτικής αρχής

Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε από την πολιτική ηγεσία του Δήμου ούτε από την Οικονομική Υπηρεσία, να μην παρουσιαστεί το έγγραφο του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, διευκρίνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αλέξης Αθανασίου.

Παραδεχόμενος ότι ήδη προτείνεται και 13η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, πρότεινε να συμπληρωθεί με το ποσό που αφορά στα Έσοδα ΠΟΕ και να δοθεί η απάντηση προς το Παρατηρητήριο, κατά την τήρηση της διαδικασίας.

Στην απάντηση του Δήμου αναφέρεται σχετικώς ότι σε πίνακα ελέγχου της πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού, ο οποίος παρατίθεται στο απαντητικό έγγραφο, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οικονομικού έτους 2017 (11μηνο 2017), προκύπτει ότι έχει είδη μειωθεί η απόκλιση στα ίδια έσοδα κάτω του 10%.

Όσον αφορά την απόκλιση στη γραμμή ΟΠΔ «Έσοδα ΠΟΕ», οφείλεται στην ρύθμιση των οφειλών του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), με την οποία πολλοί οφειλέτες επιμήκυναν τις οφειλές τους για να τις εξοφλήσουν σε δόσεις», με την απόκλιση να έχει είδη μειωθεί κατά 23% μέσα σε δύο μήνες.

Καταλήγοντας δε στο απαντητικό έγγραφο προς το Οικονομικό Παρατηρητήριο αναφέρει ότι «Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου στο τέλος του έτους θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης να λάβει πρόσθετα μέτρα:

α. Για τα «Ίδια Έσοδα» καθώς η απόκλιση έχει ήδη μειωθεί κάτω του 10%.

β. Για τα «Έσοδα ΠΟΕ»  διότι η απόκλιση του 2,53%, ποσού δηλαδή 4.227,00 €, θεωρούμε ότι θα κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου».