Οικονομικό Παρατηρητήριο

Τακτικές μη συμμόρφωσης επιβεβαιώνουν οι αποκλίσεις

Η απόκλιση άνω του 10%, σε επιμέρους κατηγορίες εσόδων για την περίοδο του 9μηνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, τέθηκε ως παρατήρηση προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, από Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Άλλωστε η συγκεκριμένη απόκλιση είχε προκαλέσει και την αρνητική ψήφο...

"Να διαφυλαχθεί η γνησιότητα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου"

  • Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, 2016 - 11:29
  • 0 Σχόλια

Γνωστοποιούμε σήμερα στο σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ η οποία μας παραδόθηκε μετά από σχετικό αίτημα που απευθύναμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Το εν λόγω έγγραφο το οποίο θα έπρεπε να συνοδεύει τις...