Οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ βαρύνουν την ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Κατασχετήριο για τη ΡΕΔΗΣΕ

Μέρος των οφειλών προς την Digea καλύπτονται από το ποσό της δημοτικής επιχορήγησης

Οι συσσωρεμένες οφειλές της ΡΕΔΗΣΕ, προκαλούν έντονο «πονοκέφαλο» στη δημοτική αρχή, καθώς ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έγινε αποδέκτης κατασχετηρίου της Digea, για οφειλές της Αιγαίο Τηλεόρασης.

Η συσσώρευση οφειλών παρελθόντων ετών, όπως και οι οφειλές προς τον πάροχο ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος (Digea), που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, καταδεικνύουν την χείριστη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημοτική ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση.

Οφειλές προς τη ΔΕΗ, οι οποίες ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ και καλύφθηκαν από το ταμείο του Δήμου, καθιστώντας της ΡΕΔΗΣΕ υπόχρεη στο Δήμο, καθιστούν απαγορευτική την χρηματοδότηση της έως των εξόφληση των οφειλόμενων.

Παράλληλα, οφειλή προς την Cosmote, ύψους χιλιάδων ευρώ, δεν επέτρεπε την αξιοποίηση της απόφασης για καταχρηστική διακοπή του σήματος από την Digea, που έδινε το δικαίωμα στη δημοτική τηλεόραση να επανεκπέμψει, διατηρώντας το «μαύρο» επί μήνες.

Η οικονομική τακτοποίηση, μέσω δωρεάς ιδιώτη, επέτρεψε τελικά την εκ νέου εκπομπή της Αιγαίο, όμως με την αβεβαιότητα του χρόνου συνέχισης λειτουργίας της να παραμένει.

Σε κάθε περίπτωση, η προβληματική κατάσταση στην λειτουργία της δημοτικής ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης είναι γεγονός και η αναγκαιότητα μίας σοβαρής και εμπεριστατωμένης μελέτης βιωσιμότητας της θεωρείται επιβεβλημένη ώστε να αποσαφηνιστεί εάν τα λειτουργικά της κόστη είναι ή όχι απαγορευτικά για το Δήμο, αφού η επί χρόνια λειτουργία της έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να είναι οικονομικά αυτοδύναμη.

Οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ

Κατόπιν την έκδοσης του σχετικού νόμου, βάσει του οποίου λύεται οποιοδήποτε κώλυμα παροχής χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου προς τα νομικά του πρόσωπα, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόφαση επιχορήγησης της ΡΕΔΗΣΕ με ποσό ύψους 10.000 ευρώ.

Όμως αυτό που θα πρέπει να συνυπολογιστεί είναι ότι βεβαιωμένες οφειλές ρεύματος προς τη ΔΕΗ, από το 2012 έως το 2015, αγγίζουν τις 35.000 ευρώ, οι οποίες βεβαιώθηκαν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης της βεβαίωσης οφειλών στις αρχές του 2017, ενώ εκκρεμούν και οι οφειλές του τρέχοντος έτους του 2017, για τις οποίες έχει γίνει προβεβαίωση ύψους περί τις 7.000 ευρώ, αυξάνοντας τη συνολική οφειλή του νομικού προσώπου προς το Δήμο στις 42.000 ευρώ.

Φυσικά εκ μέρους του Δήμου έχουν αποδοθεί αυτά τα χρήματα στη ΔΕΗ, καθώς δεν μπορεί να επιτρέψει την διακοπή της ηλεκτροδότησης σε δημοτικό κτίριο, αφού πρόκειται για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Άνω Σύρου, στο οποίο στεγάζεται η ΡΕΔΗΣΕ.

Οι οφειλές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν αδύνατη την απόδοση της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς το ποσό αυτό θα αφαιρούσε απλώς ένα μέρος από το οφειλόμενο ποσό των 42.000 ευρώ.

Άλλωστε η νομοθεσία ορίζει σαφώς ότι οι οφειλές προς τον Δήμο έχουν προτεραιότητα στους δικαιούχους επιχορηγήσεων από το δημοτικό ταμείο, με αποτέλεσμα πρώτα γίνεται η εκκαθάριση των οφειλών.

Κατασχετήριο 19.000 ευρώ από την Digea

Η απόφαση επιχορήγησης της ΡΕΔΗΣΕ από το Δήμο με το ποσό των 10.000 ευρώ, αποτέλεσε και την αιτία απαίτησης εκ μέρους της Digea για κατάσχεση εις χείρας τρίτων, με την οποία διεκδικεί το ποσό αυτό έναντι της συνολικής οφειλής προς αυτήν, ύψους περίπου 19.000 ευρώ.

Έναντι αυτής της απαίτησης, υπήρξε προφορική δήλωση προς το Ειρηνοδικείο εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, ότι το διαθέσιμο ποσό προς της ΡΕΔΗΣΕ είναι ύψους 10.000 ευρώ και όχι το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο κατασχετήριο.

Η οικονομική αδυναμία της δημοτικής τηλεόρασης να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις έναντι της Digea, οδήγησε στο «μαύρο» του καναλιού, κορυφώνοντας τα χρονίζοντα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοτική επιχείρηση.

Να υπενθυμιστεί ότι ο πάροχος του ψηφιακού σήματος Digea στις 3 Ιανουαρίου 2017 υποβάθμισε το σήμα της Αιγαίο Τηλεόρασης, με αποτέλεσμα να πάψει να εκμπέμπει, με εξαίρεση ένα μικρό χρονικό διάστημα έως τις 12 Απριλίου οπότε και ξαναδιακόπηκε το σήμα, επανεκπέμποντας το προηγούμενο Σάββατο.

Παρά του ότι οι οφειλές προς την Digea αποκλείουν την παροχή ψηφιακού σήματος, ο δημοτικός τηλεοπτικός σταθμός εξέπεμψε εκ νέου από το Σάββατο το απόγευμα, κατόπιν της αποκατάστασης του σήματος με την Cosmote και τη Digea, όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Π. Ραουζαίος, ενώ η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων πρόκειται να γίνει τον Ιανουάριο του 2018.

Η αποκατάσταση του σήματος εκπομπής προέκυψε κατόπιν αποδοχής χορηγίας ιδιώτη προς την ΡΕΔΗΣΕ, με την οποία καλύφθηκαν οφειλές της προς την Cosmote, με αποτέλεσμα την εκ νέου εκπομπή της Αιγαίο Τηλεόραση.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αυτή εξέλιξη των οικονομικών απαιτήσεων, επιβεβαιώνει την κάκιστη οικονομική κατάσταση της από ιδρύσεως της κρατικοδίαιτης επιχείρησης, η οποία πορεύθηκε με δημοτικό χρήμα και τώρα πλέον επιφορτίζει το Δήμο και με τις οφειλές της, χωρίς ουδέποτε να γίνει ο απαιτούμενος οικονομικός έλεγχος.